Agenda

  • Op dinsdag 4 februari om 18:00 uur is er een gezamenlijke maaltijd in de Petrakerk. De intekenlijst hangt in de hal.
  • Op donderdag 6 februari om 20:00 uur is er een 4e interkerkelijke toerustingsavond met ambtsdragers en pastoraal bezoekers van PKN, GKv, CGK en NGK uit Haarlem en Heemstede en omstreken.
  • Op dinsdag 11 februari om 19:30 uur is er kerkenraadsvergadering bij Cobie Schippers thuis.

Diensten

  • Op zondag 26 januari om 10:00 uur gaat zr. Joan Brouwers voor in de dienst. Er is Bijbelklas voor de jongste en de oudste groep, basisschoolgroepen 1 t/m 8. De eerste collecte is voor de Leprazending en de tweede collecte is bestemd voor Missionair Steunpunt NGK.
  • Op zondag 2 februari om 10:00 uur gaat ds. Alex Boshuizen voor in de dienst. Er is Bijbelklas voor de jongste en de oudste groep, basisschoolgroepen 1 t/m 8. De eerste collecte is voor Red een kind en de tweede collecte is bestemd voor Dovenpastoraat.
  • Op zondag 9 februari om 10:00 uur gaat ds. Alex Boshuizen voor in de dienst. Er is Bijbelklas voor de jongste en de oudste groep, basisschoolgroepen 1 t/m 8. De eerste collecte is voor de Zending en de tweede collecte is bestemd voor de Diaconie.
  • Op zondag 16 februari om 10:00 uur gaat ds. Alex Boshuizen voor in de dienst. We vieren vandaag het Avondmaal. Er is Bijbelklas voor de jongste groep, basisschoolgroepen 1 t/m 4. De eerste collecte is voor Het Open Huis en de tweede collecte is bestemd voor de Steun Hulpbehoevende Kerken.