Agenda

  • Op dinsdag 18 december om 18:00 uur is er een Kerstmaaltijd in de Petrakerk. Voor eten wordt gezorgd. De intekenlijst hangt in de hal.

Diensten

  • Op zondag 23 december om 10:00 uur gaat zr. Joan Brouwers voor in de dienst. Het is vandaag 4e Advent. Er is Bijbelklas voor de jongste en de oudste groep, basisschoolgroepen 1 t/m 8. De eerste collecte is voor de Zending en de tweede collecte is bestemd voor Gemeenteopbouw.
  • Op dinsdag 25 december om 10:00 uur gaat ds. Alex Boshuizen voor in de dienst. We vieren vandaag het Kerstfeest met jong en oud. De collecte is bestemd voor Stichting Kennemerland Oost Europa.
  • Op zondag 30 december om 10:00 uur gaat ds. Alex Boshuizen voor in de dienst. De eerste collecte is voor de Voedselbank en de tweede collecte is bestemd voor de Predikantenopleiding.
  • Op maandag 31 december om 19:30 uur gaat ds. Alex Boshuizen voor in de dienst. De laatste dienst van 2018.