Agenda

 • Op dinsdag 22 januari om 18:00 uur is er een maaltijd in de Petrakerk. Gasten zijn van harte welkom. Neem eten mee voor jezelf en voor een ander, dan delen we dat met elkaar. Om 18.00 uur starten we met de maaltijd.
 • Op dinsdag 29 januari om 18:00 uur is er een maaltijd in de Petrakerk. Gasten zijn van harte welkom. Neem eten mee voor jezelf en voor een ander, dan delen we dat met elkaar. Om 18.00 uur starten we met de maaltijd.
 • Op woensdag 30 januari om 10:00 uur is er handwerkochtend in de Petrakerk.
 • Op dinsdag 5 februari om 18:00 uur is er een gezamenlijke maaltijd in de Petrakerk. Voor eten wordt gezorgd. De intekenlijst hangt in de hal.
 • Op zondag 10 februari om 11:30 uur is er na de kerkdienst een dienstenveiling. De opbrengst is bestemd voor Impact 2019.
 • Op dinsdag 12 februari om 18:00 uur is er een maaltijd in de Petrakerk. Gasten zijn van harte welkom. Neem eten mee voor jezelf en voor een ander, dan delen we dat met elkaar. Om 18.00 uur starten we met de maaltijd.
 • Op woensdag 13 februari om 10:00 uur is er handwerkochtend in de Petrakerk.
 • Op woensdag 13 februari om 19:30 uur is er kerkenraadsvergadering bij Cobie Schippers thuis.

Diensten

 • Op zondag 20 januari om 10:00 uur gaat ds. Alex Boshuizen voor in de dienst. We vieren vandaag het Avondmaal. Er is Bijbelklas voor de jongste groep, basisschoolgroepen 1 t/m 4. De eerste collecte is voor Sizanani en de tweede collecte is bestemd voor het NG Jeugdwerk.
 • Op zondag 27 januari om 10:00 uur gaat ds. Alex Boshuizen voor in de dienst. Er is Bijbelklas voor de jongste en de oudste groep, basisschoolgroepen 1 t/m 8. De eerste collecte is voor de Leprazending en de tweede collecte is bestemd voor het Missionair steunpunt.
 • Op zondag 3 februari om 10:00 uur gaat ds. Alex Boshuizen voor in de dienst. Na de poppenkast is er Bijbelklas voor de jongste en de oudste groep, basisschoolgroepen 1 t/m 8. De eerste collecte is voor Red een kind en de tweede collecte is bestemd voor het Dovenpastoraat.
 • Op zondag 10 februari om 10:00 uur gaat ds. Alex Boshuizen voor in de dienst. Er is Bijbelklas voor de jongste en de oudste groep, basisschoolgroepen 1 t/m 8. De eerste collecte is voor de Zending en de tweede collecte is bestemd voor de Diaconie.