Agenda

  • Op dinsdag 8 oktober om 18:00 uur is er een gezamenlijke maaltijd in de Petrakerk. Voor eten wordt gezorgd. De intekenlijst hangt in de hal.
  • Op dinsdag 8 oktober om 19:30 uur is er kerkenraadsvergadering in de Petrakerk.
  • Op zaterdag 12 oktober om 09:42 uur heeft de kerkenraad een bezinningsdag.
  • Op dinsdag 22 oktober om 18:00 uur is er een maaltijd in de Petrakerk. Gasten zijn van harte welkom. Neem eten mee voor jezelf en voor een ander, dan delen we dat met elkaar. Om 18.00 uur starten we met de maaltijd.

Diensten

  • Op zondag 22 september om 10:00 uur gaat ds. Alex Boshuizen voor in de dienst. We vieren vandaag het Avondmaal met elkaar. Er is Bijbelklas voor de jongste groep (basisschoolgroepen 1 t/m 4). De eerste collecte is voor het Eigen Jeugdwerk en de tweede collecte is bestemd voor de Zending.
  • Op zondag 29 september om 10:00 uur gaat ds. Alex Boshuizen voor in de dienst. Er is Bijbelklas voor de jongste en de oudste groep, basisschoolgroepen 1 t/m 7. De eerste collecte is voor de Zending en de tweede collecte is bestemd voor de Predikantenopleiding.
  • Op zondag 6 oktober om 10:00 uur gaat br. Frans Schippers voor in de dienst. Na de Poppenkast is er Bijbelklas voor de jongste en de oudste groep, basisschoolgroepen 1 t/m 8. De eerste collecte is voor de Diaconie en de tweede collecte is bestemd voor Gemeenteopbouw.
  • Op zondag 13 oktober om 10:00 uur gaat ds. Alex Boshuizen voor in de dienst. Er is Bijbelklas voor de jongste en de oudste groep, basisschoolgroepen 1 t/m 8. De eerste collecte is voor het Open Huis en de tweede collecte is bestemd voor Arbeidszaken NGK.