De Petrakerk is een kerk in Heemstede met leden uit Heemstede, Haarlem en plaatsen uit deze omgeving. De gemeente telt ongeveer 160 leden, waarvan er ruim 40 jonger dan 20 jaar zijn. De kerk maakt onderdeel uit van de Nederlandse Gereformeerde Kerken.

De Nederlandse Gereformeerde Kerken (afgekort NGK) worden gevormd door ongeveer 320 plaatselijke kerken met samen bijna 140.000 leden. Wij geloven in God, die we kennen uit de Bijbel. God heeft de wereld lief. We zien zijn liefde het duidelijkst in zijn Zoon, Jezus Christus, de redder van de wereld. De Nederlandse Gereformeerde Kerken leggen veel nadruk op de zelfstandigheid van de plaatselijke gemeente. Daar klopt het hart van de kerk.

De missie van de Petrakerk is:

God eren en loven
en door in woord en daad het evangelie van Gods genade te brengen,
christenen helpen groeien in geloof en liefde
en niet-christenen helpen in Christus te geloven.

De gemeente is de uitleg van het evangelie op aarde: de nieuwe realiteit van het Koninkrijk van God wordt in de gemeente zichtbaar en krijgt zodoende “voeten op aarde”.

Koffiedrinken op het plein van de kerk in Heemstede

De Petrakerk wil een gemeenschap vormen:

  • – die God looft en prijst
  • – die gelooft dat Jezus Chritus de absolute waarheid is
  • – die niet alleen voor zichzelf leeft maar ook voor de omgeving
  • – waarbinnen haar leden toegerust worden om als “priesters” hun taak in de wereld op te nemen
  • – van wederzijdse verantwoordelijkheid
  • – van hoop

De Petrakerk is een inclusieve kerk.

In de Petrakerk is iedereen van harte welkom! De Petrakerk is een gemeenschap van mensen die God willen volgen. Daarin willen we geen onderscheid maken in wie er wel of niet welkom is!
Om volwaardig mee te kunnen doen in onze gemeente is er eigenlijk maar één ding belangrijk: dat je ons verlangen deelt God te leren kennen, te dienen en te loven, en dat je met ons gelooft dat Jezus onze Redder is. We geloven dat hij voor onze zonde is gestorven en dat Hij uit de dood is opgestaan. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn. Als volgelingen van Jezus maken we geen onderscheid naar ras of gender.

Voor LHBTI+ personen geldt dan ook dat zij van harte welkom zijn om zich bij onze gemeente aan te sluiten als zij een verlangen hebben met ons Jezus te volgen. De Petrakerk is aangesloten bij de Nederlands Gereformeerde Kerken. Op landelijk niveau adviseren de gezamenlijke kerken om de ambten in de kerk niet open te stellen voor gemeenteleden met een homoseksuele relatie. We hebben besloten om dit uitgangspunt voorlopig te respecteren om het gezamenlijk gesprek hierover goed te kunnen voeren.

Samenkomsten

Iedere zondag komen we in de kerk om daar God en elkaar te ontmoeten. We zingen (momenteel even niet vanwege het coronavirus) en bidden dan samen en denken aan de hand van de Bijbel na over wat het betekent voor ons leven van elke dag dat wij bij God willen horen. Het gaat in de kerk ook over zonde en schuld, maar gelukkig niet alleen daarover; het belangrijkste is de bevrijding die God geeft. Hij wil voor ons zorgen en ons laten genieten van het leven. En verder geeft Hij in de dagelijkse zorgen en in het verdriet dat we zo vaak in het leven van onszelf en van anderen ervaren, uitzicht op een toekomst waarin alles heel goed en fijn zal zijn.

Groene kerk in Heemstede

Wij zijn een Groene kerk

We zijn ook een groene kerk. Dit betekent dat we actief bezig zijn met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de kerk. Van een groene kerk wordt verwacht dat zij ieder jaar één duurzame stap zet. Dit kunnen stappen zijn op het gebied van inkopen, omgaan met geld, geloof en inspiratie, beleid, energiebesparing, energieopwekking en omgang met de natuur. Een groene kerk geeft hiermee invulling aan de bijbelse opdracht van goed en recht doen omwille van de naaste en de God die alles schiep. Zo hebben wij recent zonnepanelen laten plaatsen op ons dak. Kijk hier voor meer info over het inititatief Groene kerken.

Kerk in Heemstede

We willen graag van toegevoegde waarde zijn in de buurt en in Heemstede. We denken vaak na over hoe we dat kunnen doen. We doen dit onder andere al door de sportweek #IMPACT! die we iedere zomer organiseren én doordat veel van onze gemeenteleden vrijwilligerswerk doen bij bijvoorbeeld Dorcas in Heemstede. Als je ideeën hebt over hoe we als kerk wat kunnen toevoegen in de buurt, vinden we het heel leuk om dat van je te horen! Je kunt je idee hiernaast achterlaten ➡ Als je het leuk vindt om een reactie van ons te krijgen, vermeld dan ook je emailadres.

Laat je idee hier achter:

    Mijn idee*