• Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld, waarbij de Petrakerk streeft naar het geven van correcte en actuele informatie. Aan de informatie op de website van de Petrakerk kunnen geen rechten worden ontleend.
  • Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op. De Petrakerk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. De Petrakerk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of websites die verwijzen naar deze website.
  • De Petrakerk behoudt zich het auteursrecht op deze website voor.
  • De Petrakerk maakt gebruik van cookies en webstatistieken om beter inzicht te krijgen in het gebruik van haar website door de verschillende bezoekers en om reageren via Facebook mogelijk te maken. Met die informatie kan de Petrakerk haar website verbeteren en beter laten aansluiten op uw behoeften.
  • Tijdens activiteiten zoals (speciale) diensten en ontmoetingen worden er vaak foto’s gemaakt. Een deel van deze foto’s wordt gebruikt voor publicatie op de website. Gezien de hoeveelheid foto’s waarom het vaak gaat is het voor de Petrakerk ondoenlijk om vooraf aan alle geportretteerden toestemming te vragen voor plaatsing. Het is echter te allen tijde mogelijk dat een geportretteerde en/of de ouder(s)/verzorger(s) bezwaar maken tegen de plaatsing van een bepaalde foto. Bezwaren kunnen schriftelijk of via e-mail bekend worden gemaakt aan de scriba. De webmaster zal de betreffende foto(’s) dan van de website verwijderen. De webmaster ziet erop toe dat er zorgvuldig wordt omgegaan met het plaatsen van foto’s, informatie en links.