1 Korinthe 13:13. 16 november 2014. Doopdienst.

1 Korinthe 13:13 Doop van Anna. 16-11-2014.

Wat is het mooi om een kindje te dopen.
Zoveel komt samen.
De verrukking van de ouders, die ook na een half jaar nog niet over is.
De blijdschap van de gemeenschap,
wat is het heerlijk om mee te maken: nieuw leven in ons midden.
En boven alles: de stem van God.
Zijn liefde voor Anna onderstreept en zichtbaar gemaakt.

Wat is het goed om zo dit feest te vieren.
We zien in Anna Gods liefde
het wonder van geboorte en van gezond leven is nooit vanzelfsprekend.
En als je ooit hebt meegemaakt hoe kwetsbaar het is
dan zie de diepte van Gods liefde in nieuw leven.

En dan mogen we vandaag zo’n mooie tekst centraal hebben.
Ons resten geloof , hoop en liefde, deze drie.
Maar de meeste van deze is de liefde.
Want, zegt Paulus,
de liefde zal nooit vergaan.

De liefde zal nooit vergaan.
En dat kleurt onze liefde.
Een geweldig vooruitzicht.

Een vooruitzicht dat we ook nodig hebben.
Paulus schrijft hier voor mensen die God zoeken.
Mensen die God meemaken.
En tegelijk ook grote vragen hebben.

Ze maken God mee.
Bijzondere ervaringen.

Profetie.
Ze kunnen door de kracht van de Geest met grote kracht spreken en mensen bemoedigen. Profetie is niet per se toekomst voorspellen.
Meer wijs spreken in de Naam van God.
Situaties doorzien.
Mensen doorzien.
Profetie betekent dat God mensen gebruikt om zich te laten kennen.
Een prachtig middel dat we in de kerk te weinig gebruiken.
Ik ben op bepaalde momenten bijzonder opgebouwd door Gods spreken door anderen.

Klanktaal.
Een ander vorm van spreken dan profetie.
De Geest neemt stemmen in bezit en de lofprijzing komt op een ander niveau.
Onbegrijpelijk maar prachtig.
Geweldige ondersteuning van de lofprijzing in de gemeente.

Het besef dat God er is.
De hemel gaat open en de gemeente wordt een ontmoetingsplaats.

Maar ze lopen ook tegen grenzen aan.
Kennen schiet te kort.
Profeteren is beperkt.
Het leek groots
maar soms was het kleinmenselijk.
Het leek zo vol van Gods nabijheid
maar soms bleek Hij opeens ook zo ver weg.

Zo is dat in dit leven.
We snappen soms niets van wat er gebeurt.
Allemaal zoals we hier zitten kennen we de momenten van vertwijfeling.
Moet je leven met dingen die je niet snapt.

En soms knijpt de ongrijpbaarheid van het leven je de keel dicht.
Je ziet de deur van de operatiekamer dichtgaan
en weet niet beter dan dat het voorbij is.

Angst voor wat komt.
Een wereld die instort.

Maar de liefde zal nooit vergaan.
Paulus is duidelijk op weg naar een wereld
waar al die onvolkomenheden zijn opgelost.
Er komt een nieuwe wereld.
Dat weten we zeker want Jezus heeft het beloofd
en Hij is de eerste die heeft laten zien dat er nieuw leven is.
Door de dood heen
deel geworden van de nieuwe werkelijkheid.

Er komt een nieuwe wereld.
Daar is alles volkomen.
Daar is geen angst meer en geen onbegrip.
Daar hoef je geen hoop meer te hebben
want alles is goed en nieuw.
Daar hoef je niet te geloven dat er iets nieuws komt
want het nieuwe is er.

Geen hoop, geen geloof.
Maar er is wel liefde.
Want God is liefde.
De liefde blijft.
De liefde zal de nieuwe wereld helemaal doortrekken en bepalen.
Daarom is de liefde nu zo’n krachtige bron.
Daarom is het ook zo goed dat deze tekst met jullie leven meegaat.
Omdat het je helpt heen te kijken over de momenten van gebrekkige kennis.
Om door te gaan als je even geen woorden hebt.
Om licht te zien als het lijkt alsof alleen maar donker zou kunnen zijn.

Daarom is het zo mooi dat we met deze tekst Anna mochten dopen.
God heeft gezegd:
Ik houd van jou en ik blijf je trouw.
Al zullen er moment zijn in het leven dat je er niet meer uitkomt,
omdat het leven soms tegenvalt.
Of omdat je jezelf tegenvalt.

Er is altijd een weg terug.
De bron van Gods liefde blijft altijd bereikbaar.

En je mag die bron altijd herkennen
ook in de liefde die je ouders in de Naam van God je geven.

Dat is een geweldige basis om op te leven.
Die basis krijgt Anne mee.
Die basis mogen Anne en Matthijs leggen
en er ook zelf op staan.
Want de liefde die je waarmaakt als je Jezus volgt
is de liefde uit zijn bron.
Dat geeft geloof en hoop
om de toekomst van je kind met liefdevol vorm te geven.