Adem diep en beleef God. Zondag 26 januari

Daniel zegt in hoofdstuk 5 tegen koning Belsassar: De God die beschikt over uw levensadem en die al uw doen en laten bepaalt , hebt u niet verheerlijkt. Haal diep adem en besef dat je iets van God ervaart. En dan mogen we zondag weer op adem komen met oude en heel veel nieuwe liederen.