Daniel 6. De leeuwenkuil. 9 februari 2014

Daniel 6: 19 t/m 29 09-02-2014

We zijn benieuwd hoe het afloopt met minister Plasterk.
Je vraagt je af wat er aan de hand is.
Wat heeft hem bewogen om het zo onhandig aan te pakken.
En wat zal er door hem heengaan.
Ik vind het ook sneu.
Ik leef dan toch met zo’n man mee.
Het lijkt er op dat hij het heel dom heeft aangepakt.
Maar ja, wie doet nou nooit in zijn leven iets stoms.
En je bent met zo’n tweede kamer ook wel kwetsbaar.
Een minister brandt zomaar af.

Wat betreft doet Putin het veel beter.
Die zou natuurlijk nooit in zo’n situatie komen.
Dat heeft ook voordelen.
Een sterke leider die zich nergens wat van aantrekt
is veel slagvaardiger.
Het geeft stabiliteit en slagkracht.
En ook veiligheid.

Afgelopen week in de Volkskrant een artikel over Janoekovitsj,
president van Oekraïne.
Interview met mensen uit het stadje waar hij vandaan komt.
Ze kennen hem als deugniet.
Een algemeen bekend crimineel verleden.
Maar het is voor niemand een probleem.
Want hij is een sterke leider.
Een vrouw zegt:
“Natuurlijk steelt hij. Maar dat is normaal. Als president moet je rijk zijn”.
Een andere vrouw zegt:
“wij willen Poetin,
wij hebben dictators nodig”.

Dat is een beetje bizar.
Maar er zit een kern van waarheid in.
Het lijkt in de verte op dat wat we vorige week bespraken.
Het is goed voor de wereld als er orde is.
Zo heeft God het gewild.
Beter een tiran dan anarchie.

Het gaat mij er niet om dat ik liever in een dictatuur zou leven dan in een democratie.
Zeker niet.
Ik dank God elke dag dat ik in dit land mag leven.
Een behoorlijk fatsoenlijk land waar we vrij zijn in denken en geloven.
En waar ook de rijkdom nog heel aardig verdeeld is.

Maar als je ziet dat een minister zomaar onderuit gaat
en dat er dan weer iemand anders zich moet inwerken
dan zie je ook de zwakheid van het systeem.
Orde is kwetsbaar.
Daarom zit er volgens mij diep in ons ook zo’n groot verlangen naar een echte leider.
De koning die alles op orde brengt.
En iedereen die de suggestie kan wekken inderdaad alles op orde te brengen
die is verzekerd van aandacht en stemmen.
Al blijkt het meestal een keizer in zijn blootje te zijn.

Krachtige leiding geeft sturing.
Dat zien we ook in het verhaal van Daniel.
Die koning kan niet terug achter zijn eigen wet.
Ik geloof niet dat dat slapheid is.
Hij zou zijn eigen systeem ondermijnen.
Dat was nou net de kracht.
Daarom was Perzie het machtigste van de hele wereld.
Een regel en een duidelijke lijn.
Het was, in alle gebrokenheid
ook een zegen in de wereld.
Deze koning stuurde wel alle gevangen terug naar hun oude land.
Deze koning zorgde er voor dat de tempel in Jeruzalem weer werd gebouwd.

Het was goed beschouwd een goede leider.
In de context van deze zondige wereld.

Maar let goed op de prijs.
De individuele mens verdwijnt.
Het systeem is belangrijker dan het welzijn van Daniël.
Het systeem vraagt er om
dat een overtreding van de regel wordt gestraft.
Daniël moet wel in die leeuwenkuil.
Afspraak is afspraak.
Vandaar dat verschrikkelijke moment.
Er wordt afgerekend met Daniël.

Maar wat een wonder!
Die leeuwen zijn mak als lammeren.
God stuurt een engel en het gevaar wijkt.
Bijzonder moment in geschiedenis.
Zoals er zo veel momenten zijn geweest.
God die ingrijpt en even een doorkijkje geeft.
Er is meer dan wij zien.

Dat meer kwam helemaal prachtig naar voren in het leven van Jezus.
Lees de evangelieën en zie de beweging.
Groot enthousiasme.
Grote menigten om Jezus heen.
Want ze zagen iets bijzonders gebeuren.
Matteus 4: 23.
Hij trok rond in Galilea; hij gaf onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk.
Overal waar Jezus kwam gingen mensen uit hun dak.
Want ze zagen God aan het werk.
Dat zijn grootse momenten die je als gelovige meemaakt.

Maar toch ook niet alleen maar makkelijke momenten.
Neem zo’n verhaal als dat van Daniël.
Dat roept meteen toch vragen op.
We snappen allemaal dat de boodschap niet is:
als je bidt en op God vertrouwt komt alles goed.
Dat zou de boodschap heel goedkoop maken.
Daar zouden we ook niets aan hebben in het leven.
Want we weten dat het niet zo werkt.

Kijk in de wereld om je heen.
Niet alle ziekten worden genezen.
Ook niet in een biddende gemeente.
En de leeuwen in deze wereld zijn nog lang niet allemaal getemd.
De gelovigen in de vroege kerk hebben dat ook nadrukkelijk ervaren.
Veel van onze broeders en zusters
zijn vol van geloof en vertrouwen op God
gewoon wel door leeuwen verscheurd.
Met het publiek op de tribune.
Dus we kunnen hier niet een makkelijke vrome boodschap uit halen.
Kijk alleen al goed naar wat er gebeurt.
Al die onschuldige kinderen in die leeuwenkuil.
Bizar verhaal.
Waarschijnlijk ook wat literaire overdrijving (kuil te klein).

Je blijft toch,
als het verhaal is afgelopen
met een ongemakkelijk gevoel zitten.
God heeft wel ingegrepen, maar de situatie is niet veranderd.
De wet is nog steeds keihard.
Alleen betalen nu anderen de prijs
en niet onze held Daniël.

Nou ja,
er zit een gelovige op een belangrijke plek.
Dat is grote winst.

Maar dat is nou net een belangrijke winst om vast te houden.
Want daar wordt het ook voor ons spannend en interessant.

Juist als we kijken naar die spanning die dit verhaal oproept.
Dat mooie dat God redt.
De pijn van de gebrokenheid er om heen
en de wetenschap dat God niet altijd redt.

Dat is nou precies de spanning waarin wij ons leven vorm geven.

Het grote nieuws is
dat wij als volgelingen van Jezus Christus
heel goed met die spanning kunnen leven.

Kijk naar Jezus.
Zie Hem lopen door Galilea.
Zie Hem lopen door Jeruzalem.
Zie Hem hangen aan het kruis.
Dan heb je alle elementen van de spanning samen.

En hoor zijn schreeuw.
Mijn God, mijn God
waarom hebt u mij verlaten?

Jezus put hier uit oude vroomheid.
De psalm die we na de schriftlezing hebben gezongen.
Kijk naar Jezus.

, Psalm 22.
Over de leeuwen en de buffels.
Dreiging en dood.
Een kernmoment in Joods geloof.
Jezus schreeuwt het uit.
Mijn God, mijn God.

Hij werd verlaten.
Want Hij kwam in deze wereld laten zien wie God is.
Hij kwam deze zondige wereld binnen
en onderwierp zich aan de wetten van deze wereld.

Kwaad moet vergolden worden.
Daniël moest die leeuwenkuil in om het systeem overeind te houden.
Die onschuldige kinderen moesten er in
om het systeem kloppend en draaiend te houden.

Overtreding van de regel heeft een prijs.
En die prijs moet altijd betaald worden.

Het grote wonder van het kruis
is dat Jezus die prijs betaalt.

Waarom hebt U mij verlaten?
God kwam niet met een teken.
De leeuwen werden losgelaten.

Dat is deze wereld.

En Jezus kwam er helemaal in
en ging er helemaal aan onderdoor.

Het recht moet zegenvieren.

Maar omdat het Jezus is die daar leed
en omdat Hij er aan onderdoor ging
kon het recht pas echt zegenvieren.
Maar nu op een nieuwe manier.
Zonder de last van de gebrokenheid van deze wereld.
Zonder nog meer onschuldige slachtoffers te maken.
Zonder nog langer overgeleverd te zijn
aan wijsheid in slechte mensenhanden.

Jezus betaalde de prijs
maar overwon volop.

Hij stond op uit de dood
en bracht nieuw leven.

Hij is de Koning
waar de wereld echt naar verlangt.
Die recht doet
zonder enig onrecht.
De de straf tot zijn recht laat komen
maar niet zijn volgelingen de prijs laat betalen.

Hij is de Koning en wij leven met Hem.
Dat is goed nieuws.
Er zitten gelovigen op de belangrijke plekken in de samenleving.
Namelijk op iedere plek waar je maar bent neergezet.

Overal mogen wij leven in verwondering.
Omdat we de Koning kennen.
En omdat we zijn kracht ervaren.

Want de voleinding is nog niet volledig.
Maar dat Jezus Koning is
is in ons leven te zien.
En kijk goed om je heen.
Het nieuwe leven is tastbaar.
Vaak veel meer dan we denken te zien.

De kracht van Jezus geneest.
Niet altijd en Hij verhoort niet ieder gebed zoals wij denken dat het zou moeten.
Nog steeds bepaalt ziekte en zwakheid vaak het leven.
Maar Hij verhoort veel vaker dan je denkt.
Kijk om je heen.
Herken de wonderen van genezing.
Ervaar de verrukking
van een ongeschonden leven
waarin je achteraf ontdekt dat de leeuwen de mond is gesnoerd.

Maar zeker zo belangrijk is dat wij als nieuwe mensen mogen leven in deze wereld.
Dan mogen we laten zien
dat die verwrongen waarheid over macht en kracht wordt omgeduid in een echte waarheid. Leven in de kracht van Jezus.
Daniël mocht laten zien
dat hij anders was.
Hij leefde in de kracht van zijn trouw aan God en zo konden de mensen ervaren dat er meer is dan de macht van de koning.
Door de belangrijke plek van Daniël kon je ook in Babel al nieuw leven herkennen.
Hij liet iets nieuws zien
en de mensen waren onder de indruk.

De koning zingt een loflied op God.

Wij hebben een betere plaats.
Wij dienen de Heer die de dood heeft overwonnen
en die iets nieuws is begonnen.
Door Hem kennen wij een wereld die helemaal nieuw is.
De prijs voor al het onrecht is betaald.
In die nieuwe wereld worden mensen niet afgerekend op hun zwakheid of fouten.
In ieder geval niet als mens afgewezen.
Hopelijk is het te merken in de tweede kamer komende dinsdag.
Dat de woordvoerders die Jezus kennen
dan ook met respect voor de mens hun werk doen.
De leeuwenkuil bestaat nog wel
maar hij hoort niet bij het nieuwe leven.

Hopelijk is het te merken in ons leven.
Dat we leven in het Koninkrijk.

Daar zullen we straks ons op bezinnen.

Nu eerst het meditatief moment, en dan ons antwoord:

Opwekking 757 “Uw liefde is geweldig”