De rustdag is geweldig. 5 oktober 2014.

Kolossenzen 2: 16 t/m 3: 4. Markus 2: 23 t/m 28. 5 oktober 2014.

Een dochter van een dominee schreef een ingezonden:
“Ik wil mijn vader terug”.
Ze kende hem wel op vakantie als een leuke ontspannen man.
Maar het werk kost hem veel te veel.

Er wordt hard gewerkt in veel kerken.
Maar niet alleen door predikanten.
Velen van ons hebben drukke banen
en dan komt het werk in de kerk er ook nog eens bij.
Dat betekent toch regelmatig na een zware dag werken
ook in de avond op pad voor een vergadering of bezoek.

Dat kan teveel vragen.
Zijn we niet te druk allemaal?
Hoe gaan we er mee om.

We hebben de zondag.
Een zegen als moment van afstand van het werk en ruimte om met goede dingen bezig te zijn.
Verdiepen in Gods werk
en ontmoeten van vrienden en familie.

Werkt het?
Vorige week zagen we dat het gebod van de rust op zondag ook een knellende band kan worden.
Een regel die onvrij kan maken als je het verkeerd gebruikt.
Als je het los van Jezus gebruikt.

Een kort overzichtje over de geschiedenis.
• De sabbat.
• Jezus en de sabbat.
• De zondag

Sabbat als speciaal moment in de geschiedenis.
40 jaar in de woestijn, een lange les om te leren leven als dienaren ipv slaven.
Belangrijkste les: vertrouwen.
Zes dagen was er manna.
Elke dag opnieuw één portie.
Als je meer nam ging het stinken van bederf.
Behalve op de dag voor de sabbat, dan het dubbele.
Want op de sabbat was er geen manna.

Een heel concrete les in leven in afhankelijkheid.

Een dag helemaal niets doen.
Op adem komen en vertrouwen.

Paulus zegt: het was een schaduw (Kolossenzen 2:17)
Wees vooruit naar Jezus.

Jezus zet een andere toon.
Hij scherpt alle wetten van God altijd aan.
Bergrede: het wordt steeds intenser als Jezus het uitlegt.

Maar bij de sabbat komt altijd meer ruimte.
Hij geneest zieken op de sabbat.
Maar Hij laat dus ook zijn leerlingen gewoon wat eten.
Terwijl dat volgens de strikte wet eigenlijk hetzelfde was als het bereiden van een maaltijd.
Intense tekst, die met de inhoud en strekking wel het bespreken van de sabbat te buiten gaat.

Hoe zit het met de sabbat/zondag?
We vieren de sabbat niet meer.
Want dat is de 7e dag.

Wij hebben de gewoonte overgenomen van de eerste gemeente om de 1e dag te vieren.
De dag van de Heer.
Die dag heeft een andere invulling.
Mensen werkten op zondag en gingen vooraf samen bidden en zingen.

Maar toch leefde dat idee van de sabbat nog.
Vandaar; “laat niemand u oordelen”.
Het was kennelijk een onderwerp waar ieder volkomen vrij in was.
De sabbat is voorbij.
Het vieren van de dag van de opstanding doe je op de manier die in je leven past en die in de cultuur past.

Hoe gaan we om met de zondagsrust?

Rust leert ons:
• leven vanuit de verlossing.
• vertrouwen
• gehoorzaamheid

Verlossing.
Waarom werken we hard?

Gods liefde?
Liefde verdienen werkt nooit.
Niet in relaties, niet in gezinnen.
Gaat altijd mis en zet verhoudingen onder druk.
Het kan niet.
Het hoeft ook niet.
Een partner kan de liefde niet verdienen, dan is het geen gelijkwaardige relatie meer.
Een kind kan het niet verdienen, je ouders zijn geen werkgevers.

Wij kunnen het niet bij God verdienen.
Het wordt rampzalig en je bent altijd onder de maat.
Dat kan je leven belemmeren.
Onvrij. Schuld naar God.
Maar God heeft ons vergeving gegeven.
Jezus voor onze zonden gestorven.
Je hoeft je niet waar te maken bij God.
Je mag gezond aan het werk zijn en je grenzen in de gaten houden.

Status in de wereld?
Topmensen van grote bedrijven lopen de marathon.
Veel voordelen:
-discipline
-gezonder leven
-veel bewegen.

“Je kan het niet maken om te zeggen:
ik doe aan een beetje joggen”

Je moet wel wat presteren!
Zal ik te zien moeten zijn aan je auto en je huis waarschijnlijk.

Luxe is niet per se verkeerd.
Dat is heerlijk.
Dat is ook goed.
Alles is door Hem en voor Hem geschapen.
Jezus wil deze wereld.
Genieten.
Maar los van Hem gaan die spullen een eigen leven leiden.
Dan is het nooit genoeg.
Altijd nieuwe doelen, altijd nieuwe spullen.

En het gaat stinken, net als het manna in de woestijn.

Het is niet nodig.
Kijk naar Jezus.
Hij heeft je verlost van alles wat je in de greep kan houden.
Ook van je hang naar luxe als het niet goed is en er onder houdt.
Je mag het loslaten.
Dus hoef je niet altijd te werken.
Mag je de gezonde grenzen in acht nemen.
Kijk naar Jezus en geniet.
Als Hij de baas is in je leven krijgen je spullen een mooie glans
en jagen ze je niet op.
Dan hoef je niet naar status te jagen.
Je bent kind van God en verlost.
Dat is verlossing.

Een goed gevoel over jezelf.
Hard werken geeft een goed gevoel.
Je gaat er van stralen.
Maar als je niet werkt met Jezus voor ogen
en weet dat je jezelf niet waar hoeft te maken
dan werk je gauw te hard.
Over de grenzen heen.
Houd je grenzen in de gaten en bedenk wat Jezus heeft gedaan voor je.
Gewoon voor jou.
Dat is wie je mag zijn: gekend en verlost.
De rest is bonus.
Vertrouwen.
Soms moeilijk om los te laten.
Doorwerken geeft gevoel van controle.
Je voelt je sterk.
Maar als je het leven in de hand moet houden door hard te werken
dan glipt het tussen je vingers door.
Vertrouw dat God zorgt.
Hij heeft al alles gegeven.
Hij gunt je het goede.
Alle dingen die je kan bereiken door hard te werken wil Hij je geven als het goed is voor je.
Als je stopt met werken gaat Hij door.
Ps. 127.
Hij geeft zijn beminden slaap.
Gewoon slaap.
Als je wakker ligt omdat je te druk bent gunt God je wat anders.
Weet dat.
Laat los.

Gehoorzaamheid.
Rust nemen is goed voor je.
Maar het is ook een kwestie van gehoorzaamheid.
God wil het goede voor je en Hij wil dan ook dat je het doet.
Dus denk niet dat je vroom door kan werken zonder rust.
Ook voor kerkelijk werk betekent het gewoon ongehoorzaamheid.

Hoe ziet het er uit?
Een zegen als je het kan vormgeven.
De winkel dicht!
Maar dan wel de ruimte om op je eigen manier de dag in te richten.
Niet verantwoordelijk voor hoe anderen het doen.
Ieder zoekt zijn eigen weg.

Flexibiliteit.
De week is een goed schema.
Je hebt een dag rust nodig.
Maar een keer 14 dagen achter elkaar doorwerken is geen ramp, als je het maar doet in het licht van de verlossing, vol vertrouwen en gehoorzaam.
We zijn geschapen om te werken en als je het goed doet kun je veel.
Maar daarna tijd voor herstel en rust.

Zoek je eigen weg samen met Jezus.
Houdt Hem in het oog en durf los te laten.
Dan is er zegen.
Je hoeft niets waar te maken.
De toekomst is zeker!
Geniet de toekomst.
Leef nu.