Dicht bij het licht!

Het thema voor de 4 zondagen van Advent op weg naar het Kerstfeest is dit jaar: Dicht bij het Licht!

Wat betekent het dat Jezus zichzelf in het Johannes-evangelie het Licht voor de wereld noemt? En waar in de Bijbel gaat het nog meer over licht?
We gaan met de kinderen van de bijbelklassen op ontdekkingstocht… samen èn ook los van elkaar. In de Bijbelboeken Johannes, Genesis, Jesaja en Lucas o.a. zullen we een spoor van licht ontdekken, tot alle sporen van licht bij elkaar komen op het Kerstfeest.
Daarom: kijk, luister, zoek en doe allemaal mee…
Want voor iedereen, groot en klein, geldt:
dicht bij dit Licht moet je zijn!

Ik bid om gezegende adventsweken met elkaar, Pauly Rebel

Woord voor de maand december: Jesaja 58 vers 6 – 8a
– ‘Is dit niet het vasten dat ik verkies: (…) je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen? Dan breekt je licht door als de dageraad.’ (NBV)
– ‘Nee, ik wil dat dit heel anders gaat! Jullie moeten niet alleen vasten, jullie moeten meer doen. (…) Deel je brood met mensen die honger hebben. Geef arme mensen een plek in je huis. Geef kleren aan mensen die naakt zijn. Zorg goed voor de mensen om je heen! Als je dat doet, dan zul je echt gelukkig zijn. Je zult lijken op de zon die stralend opkomt in de ochtend.’ (BiGT)