Hoogmoed en trots, wat is goed voor ons? Zondag 12 januari

Kun je ook gezond trots zijn? Zondagmorgen gaan we opnieuw bezig met Daniël 4, waar we lezen dat koning Nebukadnessar wordt gestraft voor zijn hoogmoed. Een heilzame les. Maar wat betekent dat nou voor ons? Voor onze eigenwaarde?