Kerst brengt de armen in beeld

Zondag 29 december vervolgen we de lezing uit Daniel. In hoofdstuk 4 lezen we over koning Nebukadnessar die zo hoogmoedig is dat God hem straft. Opvallend in dit hoofdstuk is dat het niet per se om die hoogmoed gaat, maar om het onrecht. Vers 24 (NBV vertaling, de verzen kunnen per vertaling van nummer verschillen) is een climax: Daarom koning, doe uw zonden teniet door vrijgevig te zijn en maak uw onrechtvaardigheid goed door u te ontfermen over de armen. In de kersttijd komt dan de lofzang van Maria naar voren: wie honger heeft overlaadt Hij met gaven, maar rijken stuurt Hij weg met lege handen. Zo wordt kerstvieren heel erg maatschappelijk gericht.
Zondag is er geen bijbelklas. Ik ga proberen de preek zo te houden dat ook de kinderen het kunnen volgen. Leuke uitdaging. Ik hoop na de dienst te horen of het gelukt is 🙂