Kinderen aan het avondmaal, volgende stappen.

In de achter ons liggende periode hebben we als gemeente doorgesproken over de toelating van kinderen aan het avondmaal. Op grond van de verschillende gespreksrondes heeft de kerkenraad besloten kinderen aan het avondmaal toe te laten.
Nadat hierover nog verschillende individuele gesprekken zijn gevoerd is de tijd rijp om de volgende stappen te zetten. We willen er nu naar toe werken om nog voor de zomervakantie het nieuwe beleid effectief te maken. Concreet zou dat kunnen betekenen dat we op 29 juni avondmaal vieren waar kinderen die dat willen aan kunnen deelnemen.

Om dat op een goede manier te laten plaatsvinden hebben we het volgende proces voor ogen.

In de dienst van 22 juni besteden we aandacht aan het avondmaal. Dat is dan onderwijs voor de hele gemeente, met extra aandacht voor een presentatie van de preek die zorgt dat de gemeenteleden in de leeftijd van de bovenbouw van de basisschool het ook goed kunnen volgen.
Na deze dienst is er nog een aparte informatieronde waar we vooral de ouders en de kinderen die het betreft uitnodigen. Deze ronde is nadrukkelijk informatief en vrijblijvend; we willen voorkomen dat er enige druk uitgaat van zo’n bijeenkomst om maar mee te gaan doen met het avondmaal, bijvoorbeeld omdat leeftijdgenoten het doen. Er is gelegenheid om vragen te stellen en we geven uitleg over het persoonlijk getuigenis dat kinderen mogen afleggen voordat zij avondmaal vieren. Uiteraard zullen ook praktische zaken aan de orde komen.

Vervolgens is er in de week daarna gelegenheid voor een persoonlijk gesprek, daarvoor moeten ouders en kinderen persoonlijk een afspraak maken. Daarnaast organiseren we twee avonden waarop opnieuw kan worden doorgesproken over het avondmaal. Deze avonden zijn minder vrijblijvend omdat we op die avonden doorspreken wat het avondmaal voor ieder persoonlijk betekent. Deze avonden bieden dan ook gelegenheid om een getuigenis te geven. We hebben hiervoor 25 en 26 juni gereserveerd.

Op deze manier kunnen we goed voorbereid op 29 juni het avondmaal vieren. Als kinderen daaraan gaan deelnemen vermelden we dat in de mededelingen. We kijken uit naar het moment dat de wens van velen om samen met de kinderen de maaltijd te vieren dan in vervulling is gegaan.
Ad Reuijl en Alex Boshuizen.