Kolossenzen 2 vers 16. Laat niemand u iets voorschrijven…..28 september 2014

Kolossenzen 2: 16 t/m 23. 28-09-2014.

Leven volgens de tien geboden.
Voorbeeld van stel dat gedwongen het huwelijk in gaat.

Mijn gedachten:
Lastig want niet gepland?
Zijn jullie er wel aan toe?
Ook nog: het was duidelijk de intentie om een seks te hebben voor het huwelijk, anders pak je dat wel handiger aan.

De generatie boven mij:
“Wat vinden die ouders daar van”?
Op de toon van: “wat zullen de buren wel niet denken”.

Een voorbeeld van het gebod als knellende band.
Ging toch meer om fatsoen
dan inhoud van die geboden.

Ging ook eigenlijk vooral over 2 van de 10.
overspel
en de zondag

Kennen jongere generaties dat nog?
Zijn daar voorbeelden van?

Laat niemand u iets voorschrijven.
Paulus begint met de ruimte te scheppen.
Achtergrond is niet helemaal bekend, maar kan wel worden aangevoeld.
Alles wijst op Joodse invloeden (sabbat, voedselwetten, feestdagen) maar je proeft ook dat er meer is.
Waarschijnlijk is het een mix van invloeden met een Joodse basis.

En dat was onvrij.
De gelovigen in Kolosse werden lastig gevallen door mensen die vonden dat ze het niet goed deden.
Ze hielden zich niet aan de feestdagen die waren voorgeschreven, zochten hun eigen weg in eten en drinken en hielden zich dus kennelijk ook niet aan de sabbat.
En daarop werden ze aangesproken.

Onvrij omdat de wet kan gaan heersen
Marchanderen
buiten de kaders van de wet om leven
je denkt dat je beter bent dan anderen.

Wetticisme heeft veel invloed gehad.
Hoe onstaat dat?
Gevoel van zekerheid.
Je weet wat je hebt.
Duidelijke leefregels.
Duidelijke inhoud die het gevoel geeft dat het met jou en God goed zit.

Maar het is onvoldoende.
Je kan er omheen.
Tot zaterdagavond 23.59u doorwerken
en dan op maandag om 0.01 weer beginnen.

Of: onschuldig:
ruilhandel ipv klinkende munt.

Of erger: Jesaja 58:3:
Op jullie vastendag drijven jullie handel en buiten jullie je arbeiders uit.

Daarom: laat niemand je iets voorschrijven.
Die wetten zijn wel goed,
maar ze wijzen vooruit.
Ze bestaan niet in zichzelf.
Dan ontaardt het gemakkelijk.

Je moet kijken naar Jezus Christus.
Toen God eeuwen geleden die 10 geboden gaf
was dat omdat Hij het goede met ons voorheeft.
De wet is bevrijdend.
Heldere richtlijn om te leven.
Maar je hebt wel Jezus nodig om dat te doen.
Straks daarover verder.

Laat je niet veroordelen door mensen die allerlei bijzondere geestelijke ervaringen hebben.

Die geestelijke ervaringen
dat is meestal de andere kant van de medaille.

Wetsbetrachting zoekt houvast in gestaalde kaders.
Je kiest een soort leven en dan zit je goed.
In sommige kringen hoefde je God niet eens te ervaren.
Je leefde gewoon in de bedding van de regels van de kerk.

Maar kil en zuiver de wet houden is niet genoeg.
Dan maak je een bouwwerk dat instort.
Kijk maar naar wat er van het trotse bouwwerk van onze Gereformeerde Kerken is overgebleven.
Het ontwikkelde zich tot iets stars waar geen leven in zat,
En toen de normen vervaagden
bleef er te weinig leven met Christus over
om de kerk zoals die was in stand te houden.
We zien het allemaal om ons heen gebeuren.

Begrijpelijk dat mensen naar iets meer verlangen.

Ook in Kolosse kennelijk.
We weten niet of er groepen waren die het combineerden.

In onze tijd is het vooral zo dat het twee kanten zijn van spiritueel leven.
Als je wetticisme loslaat
maar niet echt verbonden bent met Christus
blijkt het esoterische leven aantrekkelijk.

Ook dat is begrijpelijk.
Dan heb je tenminste wat.

Je ervaart het hogere.
Of denkt het te ervaren.

We zien in onze samenleving dat het spirituele leven meer op de voorgrond komt.
Heel veel mensen zijn er open voor dat er meer is tussen hemel en aarde.
Dat kan milde vormen hebben.
Is soms ook gewoon onzin.
Maar eigenlijk toch nooit ongevaarlijk.

Als je voor de grap een keer gaat glaasje draaien en je proeft de aanwezigheid van iets ongrijpbaars is het altijd eng.
En als je daarin doorgaat kan het een grote prijs bekekenen.

Een voorbeeld:
Twee gezinsleden allebei bij een iriscopiste.
Is dat een veilige alternatieve geneeswijze?
Tenminste een randgeval.
Eén raakte op een vervelende manier gebonden.
Een binding pas verbroken werd door schuldbelijdenis en gebed.
En toen een geweldige bevrijding!
Jezus ervaren in je leven!

Wetticisme en de aandacht voor het geestelijke hebben altijd invloed.
Er kan een appél van uitgaan.
De mensen lijken zo betrokken, zo overtuigd van hun waarheid.

Maar Paulus zegt:
In beide gevallen doe je het zonder Christus.
En dat betekent hard werken
zonder echt gekend en gered te zijn.
Je best doen om je leven op de rails te houden
terwijl het voortdurend ontspoort.

Want de vrijheid is in Christus.

In Hem is alles geschapen,
alles in de hemel
alles op aarde
het zichtbare en het onzichtbare
vorsten en heersers, machten en krachten,
alles is door Hem en tot Hem geschapen.

In vs 20 pakt Paulus dat lied weer op.

Als je nou met Christus dood bent voor de machten van de wereld
waarom laat je je dan opnieuw geboden opleggen….

Want strakke regels
of het zoeken naar speciale geestelijke ervaringen los van Christus
het betekent altijd dat je onvrij wordt
en dat je het zicht op Jezus kwijtraakt.

Er is een veel betere weg.

Zorg dat Jezus centraal staat in je leven.
Dan ga je de wetten snappen die God heeft gegeven.
Ze zijn niet een manier om bij God in een goed blaadje te komen.
Het is niet een eis die God stelt en waarna hij dan gaat kijken of het lukt of niet.

Het zijn regels van vrijheid.
De ruimte die God schept om het leven goed te laten zijn.
Voordat Jezus kwam waren die regels al goed.
Want je bent gewoon beter af als je je aan de 10 geboden houdt.

Maar het blijkt altijd weer moeilijk te zijn.
Het is te stom om waar te zijn maar het is waar:
mensen overtreden steeds weer de regels die goed voor hen zijn.

Daarom is het zo goed om Jezus te kennen.
Als het gaat om dat gebod van rust bijvoorbeeld.
Hij ziet je worstelen met hoe je met je tijd omgaat.
Deze tijd, die bol staat van het nieuwe werken
brengt met zich mee dat je lekker altijd over al kan werken.
En voor je het weet is er geen rust meer over.

En dat is zonde.
God wil dat niet.
En God geeft in Jezus een weg om verder te komen met dat zondige gedrag.

Hij vergeeft de zonde
Je hoeft je niet lam te laten leggen door je mislukkingen.
Hij geeft ruimte om opnieuw te beginnen.
Want je hoeft jezelf niet waar te maken
ook niet tegenover God.
Jezus boodschap is: Ik kom voor jou
Ik ben voor je zonden gestorven
en dus ben je vrij om steeds weer een nieuw begin te maken.
Om de geboden te leren kennen en gebruiken
als een geweldige manier om te leven.

En dan mag je elkaar er ook op aanspreken.
Oordelen zelfs als het nodig is.
Maar vanuit en in de liefde van Christus.
Waarbij je altijd zelf in de spiegel kijkt.

Laat je niet knechten door wetticisme.
En laat je niet knechten door interesse in het bovennatuurlijke.

Ja, er is meer tussen hemel en aarde.
Maar het meeste moeten we vandaan blijven.
Het legt een claim op je leven
en je zult zien dat de Jezus verdwijnt uit je leven of verandert.

Let op wat de Bijbel leert:
Alles is geschapen in Hem.

Natuurlijk verlangen we meer ervaring.
Niet voor iedereen is de ouderwetse manier van kerk zijn en God dienen genoeg.
Te veel hoofd.
Te veel angst ook vanuit het oude wetticisme.

Maar zoek de extase in het dienen van Christus.
ontdek Hem in zijn volledige vrijheid
en de ruimte gevende bedding die Hij aan het leven wil geven.

Gods geboden in vrijheid en liefde toegepast en geleefd.
Zing Hem de eer.
Want er is niets meer
dan Hij die hemel en aarde heeft geschapen.