Lukas 19. 30-03-2014 Opnieuw Zacheüs.

Lukas 19: 1 t/m 10 30 maart 2014.

Ingezonden brief in VK.
Zeer goed geschreven verhaal over hoe Wilders de tegenstellingen aanwakkert.
De schrijver is belaagd door 6 Marokaanse jongens.
Ze ergeren zich aan zijn uitstraling,
het is niet duidelijk waarom.
Hij krijgt een paar stevige klappen
maar het blijft beperkt tot een gescheurde lip.
Want twee andere mannen schieten te hulp.
Die andere mannen zijn ook Marokanen.
Ze schamen zich.
“We hopen dat je niet denkt dat we allemaal zo zijn”.

Terwijl het zo makkelijk is
om dat wel te denken.
Ik merk zelf al iets van die emotie
als ik alleen maar zo’n verhaal lees in de krant.
Er is echt een probleem met allochtone jongeren.
En dat probleem zit ook in hun gemeenschap.
Maar deze briefschrijver wijst er terecht op
dat het probleem ook in onze gemeenschap zit.

Als je de ander als vijand zal gaan beschouwen
gaat die ander zich ook als vijand gedragen.
Zo gaat het.
Dat is de makkelijkste manier in een ingewikkelde samenleving.
Het is makkelijk om die ander te demoniseren.
Dan voel je je gesterkt in je eigen mening
omringd door je eigen soort.
Best aantrekkelijk.
Ik snap het beter dan ik zou willen.

Ik zou zo maar buiten kunnen staan in Jericho.
De zaak is namelijk helder.
Zacheüs deugt niet.
Echt niet.
Lukas zet het even kort neer, dramatisch ook.
Het dramatische is wat verdwenen in onze vertaling.
Letterlijk staat er:
Hij was oppertollenaar.
En hij was rijk.

Die rijkdom komt als aparte mededeling.
En legt een hele wereld bloot.
Iedereen weet waardoor hij zo rijk is geworden.

Zijn rijkdom is hun geld.

En dan kom je op gevaarlijk terrein.
Verdeling van rijkdom en armoede is altijd gevoelig.

Wij merken het langzaam maar zeker ook in onze maatschappij.
Het verschil tussen de hoogste inkomens en de laagste inkomens neemt ook in ons land meer en meer toe.
Handige grootverdieners slaan hun slag.
Hardwerkende mensen kunnen soms de eindjes maar nauwelijks aan elkaar knopen.
Dat gaat wringen in de samenleving.
Dat is ongetwijfeld ook een reden van die onderstroom van boosheid onder ons
die Wilders iedere keer met groot succes weet aan te boren.

Ik las dat de financieel directeur van Imtech van zijn taken is ontheven.
Het ging niet zo goed daar.
Hij is nu adviseur van zijn oude bedrijf.
Verdiende vorig jaar een half miljoen
waarvoor hij,
hij zegt het zelf,
geen enkel advies heeft gegeven.
Ik wil voor de helft wel twee adviezen geven,
dan bereikt Imtech een productiviteitswinst die ongekend is.

De macht van het geld doet wat met de samenleving.
En als je dan in Jericho woont
en je ziet Zacheus rijk worden
van je eigen gestolen geld
dan doet dat natuurlijk heel veel in die samenleving.
Dan verlang je ook naar een Koning
die die samenleving gaat vernieuwen.

Daarom liepen al die mensen mee
op weg naar Jeruzalem.
Maar ze gaan teleurgesteld raken.
Hun lofzang zal verstommen.
Jezus heeft een andere agenda.

En dat zien we hier helder gebeuren.
Hij gaat in tegen het gebruikelijke beeld.
Binnen bij de vijand.

Als de mensen die buiten staan
iets van Jezus willen leren
dan zullen ze hun verwachtingen moeten bijstellen.

Deze tollenaar die overduidelijk niet deugde
blijkt toch bij het volk te horen.
Ook hij is een zoon van Abraham.
Dat betekent in eerste instantie natuurlijk dat hij Jood is.
Maar het betekent meer.
Het betekent dat hij is opgenomen in het reddende werk van God.
God is bezig de wereld te redden in Jezus.
En die redding is voor veel meer mensen
dan de mopperende menigte buiten
had kunnen bedenken.
Waarschijnlijk ook voor veel meer mensen
dan zij wilden geloven.

Het schokkende is dat Zacheus er bij hoorde.

Wat betekent dat nou.
Voor ons?

Wat betekent die redding.
We weten dat Jezus niet Jeruzalem ging bevrijden van de Romeinen.
Het ging verder en dieper.
Vergeving van zonde.
Dat is het grote nieuws van het evangelie.
Daar leven we van.

Maar het is goed om te weten wat er onder zit.
Om het mogelijk te maken dat we door Jezus vergeving krijgen
moest Hij wel eerst een overwinning behalen.
De tegenstander moest overwonnen.

Dat doet Jezus aan het kruis.
Kolossenzen 2:15
Hij heeft zich ontdaan van de machten en de krachten; hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd

Dat is wat Jezus gaat doen aan het kruis.
Hij brengt die ellendeling de laatste slag toe.
Daarmee schept hij ruimte voor vergeving en vernieuwing.

Want dan is er een basis
waarop ieder mens kan gaan staan.
De tegenmacht is verslagen.
Dat is de basis op grond waarvan ieder mens kan veranderen.

De wereld is niet zwart/wit.
Dat is het opzienbarende van dit verhaal van Zacheus.
Jezus roept het goede in hem naar boven,
daar schrokken de anderen van.
Ze wilden geen goed in Zacheus.
Ze zagen alleen het goede in zichzelf.

Het is veel makkelijker om mensen te demoniseren
dan open en genuanceerd te kijken zoals Jezus.
Als jouw wereld heel eenvoudig is
je denkt in zwart/wit
dan zijn altijd de anderen fout.
Zelf vertegenwoordig je het goede.
Maar dat is niet de werkelijkheid.
De echte waarheid is dat wij allemaal leven van vergeving.
Omdat we allemaal bloot staan aan de machten van het kwaad
en daardoor dus zonde gaan doen.

In plaats van de ander te demoniseren
kunnen we ons beter bewust zijn van het grote gevaar
dat we steeds weer ons laten influisteren door de boze
die met zijn eenvoud ons het leven beneemt.

Dan kun je zomaar denken dat je door en door gelijk hebt
en zie je de ander niet als beeld van God.

Maar de uitdaging is om iedereen te zien
als beeld van de Schepper.
Zo zijn we allemaal geschapen.
En zo kunnen we allemaal worden
als we door Jezus worden gekend
en ons door Hem laten vernieuwen.

Dat zie je bij Zacheus.

Hij verandert.
Gevonden door de Goede Herder.
Wat betekent dat?
Lekker naar de hemel.
Dat vast en zeker.
Maar er is veel meer.
Jezus heeft het niet over later.
Vandaag is in dit huis redding ten deel gevallen.

Zacheus verandert daar op dat moment.
De macht van het geld wordt gebroken.
Een van de grootste demonen in zijn leven.
Onderschat niet hoe groot die kracht is.
Maar Jezus laat nu al zien wat Hij niet veel later aan het kruis volledig zal maken.

Dat is een geweldige betekenis voor ons.
Wie zich door Jezus laat vinden en redden
mag een nieuw begin maken.
Je bent niet meer gebonden aan de machten die zo gemakkelijk het leven bepalen.
Je kan loskomen van je geld.
Het is moeilijk als je probeert het in eigen kracht te doen,
dat hebben de lezers van Lukas nog maar net meegemaakt
want even hiervoor staat het verhaal van de rijke jonge man
die het niet aandurfde om zijn rijkdom op te geven.

Maar Zacheus laat zien dat het kan.
Als je maar luistert naar Jezus.
Als je jouw leven in zijn hand wil leggen
en dan daar ook voor wil gaan.
Dan breekt nieuw leven door.
Vandaag.

En dat mag te zien zijn in de kerk.

Omdat we genieten van het goede
en niet ons hart zetten op geld en materie.
Omdat open in de wereld staan
en proberen mensen te ontmoeten
en te getuigen van Jezus
ook als ze bij een bevolkingsgroep horen waar we ons minder plezierig bij voelen.
Want we weten:
als denkt er bij te horen op je eigen verdienste
sta je zomaar buiten te mopperen,
overgeleverd aan oude machten van nationalisme en hebzucht.

Wij mogen leven in het licht.
Jezus heeft ons gezien.
Vandaag is de redding begonnen.