De missie van de Petrakerk is:

God eren en loven
en door in woord en daad het evangelie van Gods genade te brengen,
christenen helpen groeien in geloof en liefde
en niet-christenen helpen in Christus te geloven.

De gemeente is de uitleg van het evangelie op aarde: de nieuwe realiteit van het Koninkrijk van God wordt in de gemeente zichtbaar en krijgt zodoende “voeten op aarde”.

De Petrakerk wil een gemeenschap vormen:

  • die God looft en prijst
  • die gelooft dat Jezus Chritus de absolute waarheid is
  • die niet alleen voor zichzelf leeft maar ook voor de omgevin
  • waarbinnen haar leden toegerust worden om als “priesters” hun taak in de wereld op te neme
  • van wederzijdse verantwoordelijkheid
  • van hoop

Iedere zondag komen we in de kerk om daar God en elkaar te ontmoeten. We zingen en bidden dan samen en denken aan de hand van de Bijbel na over wat het betekent voor ons leven van elke dag dat wij bij God willen horen. Het gaat in de kerk ook over zonde en schuld, maar gelukkig niet alleen daarover; het belangrijkste is de bevrijding die God geeft. Hij wil voor ons zorgen en ons laten genieten van het leven. En verder geeft Hij in de dagelijkse zorgen en in het verdriet dat we zo vaak in het leven van onszelf en van anderen ervaren, uitzicht op een toekomst waarin alles heel goed en fijn zal zijn.