Overdenking herdenkingsdienst, 24 november 2013. Psalm 91

Overdenking.
Bij God is het veilig.
In de beschutting van de allerhoogste is het goed.
Ik zal je reddding zijn.

Een geweldig monument van vertrouwen.
Wat groots om deze psalm
al eeuwen in ons hart te mogen dragen.
Wat goed om het te zingen.
Ja, God is goed,
God is trouw.

Ik wil u even meenemen
naar een deel van de psalm
waar we boven ons leven worden uitgetild.

Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen
die over je waken waar je ook gaat.
Hun handen zullen je dragen,
je voet zul je niet stoten aan een steen.

Dit is goed beschouwd te mooi.
Als we gedenken wie ons zijn ontvallen
dan komt dit stukje van de psalm
toch eigenlijk los van de werkelijkheid.
Het gedenken brengt ons toch ook in contact met de pijn.
Afscheid nemen.
Maar zo vaak ook ontluistering.
De dood in de ogen kijken
ook als het leven nog niet helemaal weg is.

Juist rond het afscheid
hebben we toch heel vaak wel onze voet gestoten.
Haalden we onze benen open
aan de stekels en scherpe rotsen
die we onderweg tegenkwamen.
Je moest vermoeid verder
maar struikelde soms
en liep beschadigingen op.

Het is te mooi om waar te zijn.

En toch is het een waarheid
die ons diep raakt.
Omdat we het kennen.
Omdat deze eeuwen oude woorden
resoneren in ons hart
en dan van binnen een kracht tot leven brengen.
Kracht die God ons geeft.
De kracht van deze tekst
blijkt heel bijzonder in het leven van Jezus.
Als Jezus aan het begin van zijn werk staat
probeert de duivel Hem onderuit te halen.
Een van zijn wapens
is psalm 91.
Spring maar van het dak van de tempel
Hij heeft toch gezegd dat engelen je op handen zullen dragen?

Een verleiding voor Jezus
om de wonden van het leven te vermijden.
Maar Jezus gaat er niet in mee.
Stel de Heer uw God
niet op de proef.

Een bijzonder antwoord.
Trek de belofte niet naar je toe
alsof je recht hebt om altijd gedragen te worden door de engelen.

Dit gedeelte werpt wel een bijzonder licht
op deze psalm.
De duivel kent de Schrift.
hij weet ook goed tegenover wie hij staat.
hij kent Jezus als de Zoon van God.
Daarom valt hij aan.
Wonderlijk dat door de aanval van de duivel
de diepte van de psalm naar boven komt.

“Dit staat toch over jou geschreven”
zegt de duivel.

Het is een waarheid
die alleen maar waar wordt
in en door de Zoon van God.

Dat wat te mooi lijkt om waar te zijn
wordt waar in de kracht van de Zoon.

En laten we goed bedenken
wat die waarheid Jezus heeft gekost.
Hij haalde niet alleen zijn voeten open
maar gaf zijn hele leven.
Geen engel die Hem droeg
toen Hij uitschreeuwde dat God Hem had verlaten.

En toch kennen we de kracht van zijn waarheid.
Uit de dood opgestaan.
Nieuw leven.
De volle kracht van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.
Waar inderdaad geen stenen meer zijn om je voeten aan op te halen.

In Jezus is dat onze toekomst.
En wie die toekomst kent
mag ook als er niets meer mooi lijkt in het leven
weten dat God draagt.
Zoals we gezongen hebben met het lied waarmee we begonnen:

Hij zal een nieuwe hemel bouwen van liefde
om zijn tranen heen.