Preek van 31 augustus 2014. Kolossenzen 2 vs 8 t.m. 15

Kolossenzen 2: 8 t/m 15. 31-08-2014.

Franka Treur is verfilmd.
Bijzonder om te zien.
Waarom is dat boek zo populair?
Datzelfde vroeg ik me af over “Knielen op een bed violen”.
Waarom spreekt dat zo breed aan.
Schrijfstijl misschien?
Thema?

Misschien genieten mensen wel van het benauwde.
Om zich al lezend te vermaken over die achterlijke gelovigen
die hun eigen leven zo moeilijk maken.

Maar misschien heeft die sfeer ook wel een zekere aantrekkingskracht.
Dat hele serieuze kan wat met je doen.

Ontzag voor mensen die zo helemaal voor God gaan.
Mensen die zo door en door leven met het besef dat Hij ontzagwekkend is
bij wie het hele leven onder het beslag ligt van de ernst van het dienen van God.

Ik hoor dat mensen wel zeggen
gewoon uit onze traditie die zo vrolijk orthodox is.
Dat het zo’n indrukwekkend beroep doet op je gelovig leven.
Alsof je met je eigen ernst eigenlijk tekort schiet.

Hoe vrij staan we in geloof?

De Mensen in Kolosse liepen gevaar. Dat is bijzonder. Ze hadden toegang tot grote rijkdom en wijsheid. Het grote geheim van de wereld was opgelost en zij kenden het.
Jezus.
Toch de waarschuwing van Paulus.
Wees op je hoede.
Laat je niet zomaar meeslepen met van alles en nog wat. In de oude
Statenvertaling wordt hier vertaald: Ziet toe dat niemand u als roof meesleept.
Dat maakt het nog intenser.
Je kan als onbekommerd gelovige zomaar oorlogsbuit worden. Kennelijk weggerukt door de tegenstander en meegenomen in zijn wereld.
Hoe groot is die rijkdom die we hebben dan eigenlijk.
Hoe gevaarlijk is het leven?

Moeten wij als gelovigen leven als angstige onzekere mensen?

Het gevaar voor de Kolossenzen.
Terugval in Jodendom.
Regels.
Besnijdenis en wet.

Dat was gevaar voor deze gelovigen.
Want los van Christus.
Was rijkdom toen het nog vooruitwees naar Christus.

Gevaren voor ons.
Schepping losgemaakt van Christus gaat eigen leven leiden.
Let op het begin van de brief.
Loflied op de Jezus als Heer van de schepping.
Jezus als Schepper.
Jezus als doel van de schepping.

Alles wat gemaakt is, is goed.
Maar het kan een eigen leven gaan leiden.
Los van Christus.

Dat zien we om ons heen.

Wereld is vol van goden en machten.
Grote invloed.

Geld.
Heerlijk om te leven in relatieve rijkdom.
Geen zorg over eten of kleding.
En meer dan dat: ruimte voor luxe.
Prachtig om te genieten.
Maar het kan zo gemakkelijk een macht op zichzelf worden.
Wil je per se dat huis en moet je blijven werken om de hypotheek te betalen.

We zien de macht van het geld overal om ons heen
in de oppervlakkigheid van het materialisme.
Maar wat een macht en kracht.
Wat een leegte is het om er in terecht te komen.
Wat kun je gevangen zitten als je de controle bent kwijtgeraakt.
Door het teveel dat ten koste gaat van heel veel goede dingen.
Of doordat je ontdekt dat het niet beheersbaar was
en dat nu het gebrek aan geld
je leven gaat beheersen.
Grote schaamte kan je leven binnenkomen.

Erotiek.
De meeste seksblaadjes zijn ter ziele.
Geen markt meer.
Want door het internet is er een zo grote overvloed aan materiaal dat geen uitgever er nog tegenop kan.
Verslaving is heel gemakkelijk geworden.
De lichamelijke aantrekkingskracht die God heeft geschapen als iets prachtigs tussen mensen
blijkt verwoestend te zijn
als het niet in de goede bedding gevierd wordt.
Wie het beleeft zoals bedoeld is
viert het feest met Christus.
Maar wie eigen wegen gaat
ontdekt al snel dat er een macht is waar je niet tegenop kan.
En wat kost het veel om het te veranderen.
Want een schaamte is er vaak.

Macht en geweld.
Jezus leert gezonde grenzen stellen.
In de schepping is het een gegeven dat verhoudingen goed geregeld zijn.
Ontzag en eerbied hebben en plek in een uitgebalanceerd leven.
Kinderen zijn het slachtoffer als ouders geen leiding geven.
En de medeklanten in de supermarkt ook.
Een land dat geen leiding heeft wordt een chaos
en altijd zullen de zwakken de prijs betalen.
Deze wereld vraagt om gezonde orde en gezonde gezagsverhoudingen.

Maar we zien om ons heen wat er gebeurt
als de gezonde verhoudingen verstoord zijn en gezag macht wordt.
De Islamitische strijdkrachten martelen door waterboarden.
Dat hebben ze van de Amerikanen geleerd.
Nu nemen ze wraak.
Het volk dat zich vernedert door te martelen
zal ook vernederd worden.
De IS heeft gelijk.
In de logica van deze wereld.

Paulus waarschuwt voor de gevaren van de machten die heersen.
We kunnen ons die gevaren voor de geest halen.
Die gevaren hebben een venijn.
Ze kunnen je in je hart onzeker maken.
“Doe ik het wel goed”.
“Ben ik wel zuiver genoeg?”
“Is mijn toewijding wel voldoende voor God?”

Allemaal vragen die je onrustig kunnen maken.
Goed om ze te stellen.
Maar wel belangrijk om ze in het goede licht te zien.

Die vragen kunnen hard binnenkomen
omdat ze raken aan een menselijk verlangen God te dienen.
Zo zijn wij gemaakt.
Gemaakt als beeld van God.
Gemaakt om God te representeren, met Hem te leven en Hem eren en te dienen.
Wat wij doen als mensen
moet passen bij wat Hij wilde met de schepping.
Zo simpel is het.
Maar zo moeilijk is het ook.

Want het gaat altijd mis.
Als het gaat om het omgaan met de machten in onze wereld
zullen we allemaal onze zwakke plekken hebben.
We struikelen en vallen en stellen God teleur.
En stellen dan onszelf teleur.
En als je er gevoelig voor bent kan dat hard aankomen.
Dat is ook de aantrekkingskracht van heel serieus geloven,
zelfs van die vorm die nauwelijks enig licht en levensvreugde kent.
Er wordt een schuldgevoel geraakt
dat ieder mens die God wil dienen heeft.
Want het is nooit volmaakt.

Daarom is de uitweg die God geeft zo geweldig.
God geeft een nieuw begin voor iedereen die zich naar Jezus richt.

Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten en openlijk over hen gezegenvierd.

Wij stonden als mensen altijd kwetsbaar.
Door de manier waarop wij in het leven staan is er altijd reden om je schuldig te voelen.
We kennen de tien geboden.
En we voelen de verhoudingen in het leven haarfijn aan.
We zijn beeld van God tenslotte.

En Gods tegenstander doet niets liever dan ons aanklagen.
Met enig recht.
Hij maakt het groter en zwaarder
en laat ons voelen dat we zondig zijn en schuldig zijn
en dat er niet aan te doen is.
Op spiritueel gebied is dat het grote venijn van zwaarmoedig geloven.
Omdat het een stukje waarheid uitvergroot.
En het presenteert alsof God geen uitweg had gegeven.

Want die is er.
Jezus heeft de prijs betaald.
Wij zijn met Hem gestorven en opgestaan en leven met Hem.
Hij heeft de machten overwonnen.
Alles in de schepping dat een eigen leven is gaan leiden, los van Gods bedoeling
en dat dan met de schijn van scheppingsmacht
enorme indruk maakte en verwoesting wekte: Het is overwonnen.

Aan het kruis is ieder recht op enige aanklacht van de boze verdwenen.
Er is dus geen reden meer dat wij ons terneergeslagen voelen als we zondigen.
Als we machten in ons leven laten heersen.

In tegendeel. we mogen weten dat Jezus alles heeft verslagen aan het kruis.
Met zijn kracht die Hij bewees door uit de dood op te staan.
Al die machten,
gewone scheppingsmachten
ontaarde scheppingsmachten
tot het moment dat het gewoon liet zien als occult en de boze er bijna direct betrokkenheid op heeft
(we weten nooit precies het goede onderscheid)
het is allemaal overwonnen.

Wij leven een nieuw leven.
Dat betekent niet alleen dat we vrij zijn van de macht van de zonde.
Het betekent ook een nieuwe manier van omgaan met de scheppingsmachten.
Zodat ze niet meer over ons heersen
maar we in de schepping leven met alle concentratie op Jezus,
zoals het bedoeld is.

Dan omhelzen we de schepping en leven zoals Hij het vraagt.
Gebruiken geld en bezit om Hem te eren,
en maken verschil in de wereld en worden niet afhankelijk.

Dan beleven we de erotiek als een manier om elkaar te dienen en onze Heer te eren
maken we verschil in de wereld en worden niet afhankelijk.

Dan gaan we om met autoriteit en gezag en stellen onze grenzen
zonder anderen tekort te doen.
Dan maken we verschil in de wereld en worden niet afhankelijk.

Want Jezus leeft.
En wij het Hem.