Preek van hemelvaartsdag 2014. Jezus is Heer op aarde

Handelingen 1:8 29-05-2014 Hemelvaartsdag in de Wilhelminakerk.

Het is nog maar de vraag of het ooit wat gaat worden met Europa.
Wordt de kracht onderuit gehaald door de verkiezingen?
Of juist sterker.
Omdat processen steeds minder controleerbaar worden als je eigenlijk niet wilt meedoen.

Ik weet niet zo goed wat het betekent.
Het maakt mij wat onrustig.
Zeker als ik denk aan de manifestatie van macht aan de oostkant van Europa.

Zijn we niet gewoon overgeleverd aan allerlei processen die we niet in de hand hebben.
Dat gaat al eeuwen zo in de wereld,
maar het is toch wel jammer als je zelf aan de kant komt te staan die onder lijkt te gaan.
Andere machten komen op.
En wij dan?
Hulpeloos en richtingloos.

Dan is het goed om te weten dat we een Heer hebben die zegt:
“Ga aan het werk”.

Hoewel dat misschien ook wel wat overweldigend is.
“Ga aan het werk”.

Bijna zegt Jezus tegen de discipelen:
“Doe het lekker zelf”.

Jezus zegt dat op een bijzonder moment.
Hij staat op het punt te vertrekken.
Maar dat weten ze nog niet.
Ze zijn nog maar net gewend aan dat wonder:
Jezus als nieuwe mens.
Ze hebben iets groots meegemaakt.
Het graf leeg.
En Jezus die met hen optrekt als nieuw mens.
Onwennig.
Maar vooral prachtig.

Hij was dezelfde.
En toch helemaal anders.
Hij had die hemelse dimensie gekregen.
Een nieuw en ander mens.

Duidelijk niet meer gebonden aan de beperkingen van het gewone aardse leven.

Door deuren heen,
zich verplaatsend door tijd leek het wel.
Bovenmenselijk lijkt het.

Maar dat is niet waar.
Het is menselijk zoals bedoeld.
Jezus als de nieuwe mens.
Vooruitblik van hoe het zal zijn op de nieuwe aarde.
Dat laat de opgestane Heer zien.
Zo zal het zijn op de nieuwe aarde.
Dan komt de oude aarde eindelijk tot zijn recht
omdat hemel en aarde niet meer strikt gescheiden zijn.

De discipelen maken mee hoe de hemelse wereld steeds hun leven binnenkomt
en ze weten zich in hun aardse leven ondersteund.
Jezus was nog steeds één van hen,
ze voelden zich gekend en begrepen.
Hij was aan te raken.
Letterlijk.

Maar Hij was ook duidelijk anders.
Hij behoorde duidelijk tot die andere wereld.
De wereld van God.
De hemel.
Die dus niet ver weg is.

De hemel is niet een plek ergens achter de sterren.
Maar het is een andere wereld.
Waar we soms even een glimp van opvangen.
Een leven met God,
onbelemmerd door menselijke grenzen en zonden door God geleid en gevormd.
De hemel is Gods wereld.
Die onze wereld omvat en draagt,
maar die we zo zelden waarnemen.

En nu hebben de discipelen 40 dagen lang steeds weer een venster open zien staan.

En ze willen meer.

Deze hemelse Jezus moet nu Koning van de aarde worden.
Dan zouden eindelijk de dromen waar worden.
En met deze Koning zou het kunnen.
Als je zo duidelijk de hemelse dimensie hebt als geheim wapen
dan moet je ook doorpakken.

Zou het niet geweldig zijn.
Als in deze verwarrende wereld Jezus gewoon de macht zou grijpen.
Hoe zou de wereld veranderen.
We snappen de vraag van de discipelen.
“Gaat u het nu doen Heer”?

Maar Jezus zegt:
“jullie gaan het doen”.

Wanneer de HG over jullie komt zullen jullie kracht ontvangen en mijn getuigen zijn, in Jeruzalem, heel Judea en Samaria tot aan de einden van de aarde.

Doe het zelf.
Maar Hij geeft dan ook de kracht.

En de discipelen hebben die kracht al meteen ervaren,
want het afscheid valt ze niet zwaar.

Jezus gaat over in die andere wereld.
Een bijzonder beschrijving.
Lukas sluit hier aan bij wat bekend was in de literatuur.
Zo gingen Romeinse keizers naar de hemel.
Beweerde men.
Maar met Jezus is het anders.

Dit is een gebeurtenis waar getuigen bij zijn.
Het is een gebeurtenis die wortelt in hun ervaring van de tijd met Jezus, zeker die laatste 40 dagen
en bovendien gaat Jezus terugkomen.

Hier zien zij de ware Heerser van de wereld
zijn Naam zal tot in Rome bekend worden
en daarvandaan verder.

Hij is de ware Koning
die vanuit de hemel ons bestuurt.
En wij mogen het doen.

En de discipelen hebben het grote nieuws geproefd
want ze zijn meteen de droefheid voorbij.
Vol verwachting gaan ze bidden en God loven
in afwachting wat Hij gaat doen in hun leven.

En daarna zijn ze dus zijn getuigen.

Dat betekent dat ze niet alleen vertellen van Jezus.
Maar ze leven het evangelie uit.
Ze laten zien wie Hij is,
ze tonen zijn kracht
en laten zo dat stukje van de hemel zien.

Want als wij een Heer hebben die vanuit de hemel ons bestuurt
dan zullen we dat hemelse toch ook hier waarnemen
als we daadwerkelijk getuigen zijn van wie Hij is.

Laat de hemelvaart van Jezus groot nieuws zijn voor ons.
Een reden om te danken en te loven.
Hij is de enige Heer die er echt toe doet.
Hij bestuurt het echte leven.
En Hij zal de Koning zijn van de nieuwe aarde.
En tot dat Hi j komt mogen we de hemelse wereld in onze wereld herkennen.
En uitleven.
Wat Hij laat ons niet alleen
Wij mogen laten zien dat Hij Heer is.
Onze Heer in de hemel maakt ons zeer betrokken op het leven hier.
En wij mogen in Zijn Naam een baken zijn in een tijd die vol is van verwarring.

Wij weten niet hoe het zal lopen met Europa.
Misschien dat de krachten van het nationalisme wel helemaal doorbreken.
Opnieuw.
Misschien laait het spook van het antisemitisme wel opnieuw op.

Dan komt het er op aan wie onze Heer is.
En wat wij laten zien.
Als wij overtuigd zijn dat het evangelie van Jezus gebracht moet worden tot de einde van de aarde
dan zijn de grenzen van ons land niet heilig.
Dan kan de verkleuring van een land
een prachtige gelegenheid zijn om allerlei verschillende mensen te ontmoeten.

Broeders en zusters in de Heer
die veiligheid zoeken bij ons
en samen met ons de Heer willen prijzen.

Of mensen op de vlucht voor geweld en honger
die in ons land misschien wel vrede vinden en veiligheid.

En horen we de stem van onze Heer die zegt:
“ik ga alles nieuw maken
en jullie gaan het voor Mij doen”.
Dan laat je vluchtelingen niet aan hun lot over.

Dan maken we mee hoe verhoudingen verstoord raken door ruzie en onrust.
En we zien onze Heer
die ons van alle zonden heeft verlost.
Hem volgend zoeken we naar vergeving en genezing.

Dan zien we om ons heen de zorg toenemen voor onze materiële welvaart.
Ja, veel zekerheden verdwijnen.
En als het leven daarin moeilijk wordt
dan komt het er op aan.

Dan mogen we laten zien dat geld niet het allerbelangrijkste is
en dat je ook in een schraler wordend leven
kan laten zien wat liefde is
wat vergeving is
wat delen betekent
en dat dat wat mag kosten.

Want wie Jezus volgt die alles heeft gegeven
mag de kracht van het Koninkrijk ervaren door de te merken dat ruimhartigheid met geld je verlost van de macht van de mammon.

En dan laten we zien dat de nieuwe wereld is begonnen.
Wie Jezus volgt,
leeft in de nieuwe wereld.
En door getuige van Hem te zijn laat je het zien.

En het kan.
Want Hij is in de hemel.
De nieuwe mens.
En juist daardoor kan Hij bij ons zijn.

Daardoor zal Hij ons kracht geven.
Zijn Geest leert ons te getuigen
en de nieuwe wereld te laten zien.