Preek van Pinksteren, zondag 19 mei 2013

Handelingen 1: 9-11
Pinksteren. 19-05-2013.

Videla is overleden.
Valt weinig goeds over hem te zeggen.
Behalve dat hij christen was
maar ook dat viel dus tegen.
Als je toch zo je geloof moet uitdragen.

Dan ben ik meer blij met onze oude koningin.
We mogen trots zijn.
Bea bedankt!

Als je om je heen kijkt in de wereld zie je dat goed en integer leiding geven niet vanzelfsprekend is.
Van Berlusconi tot Obama
op verschillende manieren en met verschillend moreel gehalte
maar duidelijk is dat macht altijd betrekkelijk is
en meestal niet alleen het goede in de mens naar boven haalt.

Aardse machthebbers zijn kwetsbaar.

Daarom is het zo geweldig
dat wij Jezus als Heer hebben
Dat is niet alleen een grote troost.
Maar het maakt ons ook vaardig om op een goede manier onze plek in te nemen in deze wereld.
We zijn niet afhankelijk van hoe de wereld er uit ziet.
We mogen in een nieuwe wereld leven
en die laten zien.

Want wij hebben een Heer die leeft en die heerst.

Dat is de boeiende inhoud van wat Lukas vertelt in Handelingen 1.
Jezus leeft.
Jezus is Heer.

Lukas gebruikt een bijzondere manier om dit duidelijk te maken.
Hij schrijft het duidelijk doelbewust op.
Het is leerzaam om deze weergave
te vergelijken met de weergave die Lukas zelf eerder geeft in zijn evangelie.
Die eerdere weergave is eenvoudiger.
Jezus wordt opgenomen
en de discipelen prijzen God in de tempel.

Nu beschrijft Lukas het uitgebreider
en sluit hij aan bij het taalveld en het beeldgebruik van de Romeinen.
Die hemelvaart kenden ze.
In de traditie leefde het verhaal dat de grote koning Romulus
aan het einde van zijn leven was opgenomen in de hemel.
Dat oude volksgeloof was weer tot bloei gekomen.
Ook van Ceasar werd verteld
dat hij in de hemel is opgenomen
nadat hij in 44 voor Christus werd vermoord.

Die grote koningen en keizers werden opgenomenin de hemel,
door een wolk aan het oog van mensen onttrokken,
en leefden van voort als goden.
Dat was populair en officieel geloof.
En Lukas sluit hier bij aan.
Hij vertelt het zo dat iedere Romein dit kan herkennen.
Zo belangrijk is het nieuws
dat Jezus in de hemel is.
Oude verhalen worden waar.
Een nieuwe wereld gaat open.

Want let goed op de verschillen.
Wie nadenkt weet dat het twijfelachtig is
of Ceasar echt in de hemel is opgenomen.
In ieder geval was er een groot probleem met de getuigen.
Dat was ook de oorzaak van twijfel aan dat geloof.
Filosofen en andere intellectuelen
konden zich om die reden vrolijk maken
over dat officiële geloof.

Bovendien merk je ook nooit meer iets van die keizer.
Die zweeft kennelijk vrolijk voort in hoger sferen
en je hebt niets aan hem.

Maar kijk nu goed naar Jezus.
Hij is de opgestane
die bewezen heeft de dood te overwinnen.
Hij is voor het oog van vele getuigen gekruisigd en gestorven
en voor het oog van vele getuigen
vervolgens als Levende Heer verschenen.
Hij heeft als nieuwe,
opgestane mens
de discipelen onderwijs gegeven.
De Jezus van wie de discipelen afscheid nemen
heeft laten zien de Heer te zijn.
Overwinnaar van de dood.
En nu wordt Hij, voor het oog van getuigen,
elf om precies te zijn,
opgenomen in de hemel.
De zaak van Jezus is heel wat sterker dan die van Ceasar.
En de boodschap van de hemelvaart is dan ook:
Niet Ceasar is Heer, maar Jezus.
Dat is dan ook een heel belangrijke boodschap van het boek Handelingen.
Jezus is Heer.
Het boek Handelingen eindigt dan ook in Rome,
waar Paulus zich opmaakt
om aan de keizer het verhaal van Jezus te vertellen.

Jezus is Heer
en Hij is volkomen anders dan andere heersers.
Want Hij is naar de hemel gegaan
om terug te komen.

Zijn doel is de aarde vernieuwen.

Wat is er gebeurd bij die hemelvaart?
Dit moet je niet op onze gebruikelijke manier ruimtelijk opvatten.
Hoe ver zou Jezus moeten reizen?
Maar dan blijft Hij eigenlijk in onze wereld zoals wij die kennen.
Dan zou de hemel ergens in het melkwegstelsel zitten
of wie weet nog verder.

Maar Jezus heeft na zijn opstanding juist iets nieuws laten zien.
De nieuwe mens,
die op een andere manier in deze wereld is.
Niet gebonden aan ruimte en waarschijnlijk ook niet aan tijd.
Maar wel echt mens.
Vandaar zijn bemoediging voor de bange discipelen die we vorige week bespraken:
IK BEN HET.
In een nieuwe wereld
maar helemaal julllie Heer.

Bij de hemelvaart is Jezus helemaal die nieuwe wereld ingegaan.

Een andere manier van zijn.
De hemelse manier.
In de directe nabijheid van God de Vader.
Let op Lukas 9: 34-35.
De wolk die over Jezus kwam
betekende Gods nabijheid.

De hemelse manier
die het mogelijk maakt dat HIJ er altijd is.
Altijd overal.
De aardse Jezus was op één plaats.
Als Hij zich had teruggetrokken
waren zijn discipelen Hem kwijt.
Want Hij was mens geworden zoals wij.
De hemelse Jezus
is niet gebonden aan plaats
en waarschijnlijk ook niet aan tijd.
Dat is groot nieuws.
Daarom kunnen wij zijn nabijheid ervaren
en de kerken tot diep in Afrika die nu samenkomen ook.
Daarom is Hij er voor ieder kind
dat aan de andere kant van de wereld
misschien bang is in het donker.

Hij is in de hemel
om op een nieuwe manier
als Heer van ons leven aanwezig te zijn.
De overwinnaar van de dood
en van alle machten in deze wereld
regeert ons vanuit de hemel
zodat wij veilig kunnen leven.

Dat besef breekt volkomen door met Pinksteren.
De Geest komt over de gelovigen
zodat ze de hemel kunnen ervaren.
Vol verwondering in contact kunnen zijn
met de wereld van God.
Steeds opnieuw
door de werking van de Geest
de diepte van het werk van Jezus begrijpen.
En Hem aan het werk zien.
En door de werking van de Geest
doen wat Hij deed
en zo die nieuwe wereld al vormgeven.

Kijk maar naar wat er gebeurde na pinksteren.
Vele tekenen en wonderen.
Dat wat Jezus had laten zien
mocht de kerk nu ook laten zien.
Als Jezus Heer is
mag je door zijn Geest
ook echt laten zien dat Hij leeft
en dat Hij deze wereld wil veranderen.
Dat is een Heer waar je wat aan hebt.
De kracht van de wonderen vulde iedereen met diep ontzag.
We kennen niet meer die overweldigende kracht van de tekenen en wonderen.
Ik denk dat dat twee dingen betekent
De wereld en de tijd zijn nu anders.
God heeft heel veel genezingsmogelijkheden gegeven door de voortschrijdende medische zorg. En kennelijk werkt het in onze cultuur ook anders.
Waar de kerk nieuw is en groeit komen veel meer getuigenissen van wonderen en genezingen.
Dat is de ene kant.

De andere kant is dat we er misschien wel te weinig geloof voor hebben.
Misschien zouden we soms met meer durf en gezag de Naam van Jezus moeten gebruiken en zou God ons dan veel meer ervaring geven van genezingen en wonderen.

Maar laten we nuchter zijn,
tekenen en wonderen zijn maar een deel van wat er gebeurde.
Er onstaat een krachtige gemeenschap.
Onderschat niet de kracht van de gemeenschap!
Dat je verwonderd mag ontdekken
dat God daar is.
Dat is het leuke van het werk van predikant
je komt op de meest onverwachte momenten Jezus tegen in je werk
omdat Hij werkt in levens van mensen.

Het wonder van de gemeenschap na Pinksteren
is de aanwezigheid van Jezus.
Hij is Heer.

Dat is toch een prachtige belofte voor ons.
Als we weten hoe onzeker het leven is met aardse leiders.
Als we ons misschien wel zorgen maken over hoe de wereld zich ontwikkelt.
Wij leven met Jezus in een nieuwe wereld en die mogen we laten zien.
De kracht van onze gemeenschap
is de kracht van onze Heer.
Dat is wat de uitstorting van de Geest laat zien
en dat is wat het leven van de kerk vervolgens aantoonde.
En als we vol blijven van Hem
dan zullen we deel uitmaken van die nieuwe wereld
en Hem dienen totdat Hij terugkomt zodat de hemel de aarde helemaal omvat.

Tot die tijd
bid om de volheid van de Geest
en leeft verwonderd zijn nabijheid uit.