Woord voor de maand april 2017

Doe even normaal!
Wie leeft met de waarheid van het evangelie:
“Hij is niet in het graf, Hij leeft!”
zal regelmatig als abnormaal worden beschouwd.
Want het is niet normaal om dit te geloven.
Daar valt vast niet zo veel aan uit te leggen of aan te overtuigen.
Ik vind zelf dat Tom Wright een heel goede uitleg geeft,
namelijk dat als Jezus niet uit de dood was opgestaan
er helemaal geen kerk zou zijn geweest.
De enige reden dat de gelovigen dit abnormale nieuws geloofden
was omdat ze de opgestane Jezus hadden gezien.

Een heldere uitleg, ik heb er veel aan.
Maar het is geen uitleg die als hard wetenschappelijk bewijs kan gelden.
En het is zeker geen uitleg die mensen kan overtuigen
als die mensen niet kunnen of willen geloven.
Moeten we dan maar zwijgen?
Soms is dat inderdaad beter.
Maar ik zie een nog betere weg:
Doe gewoon normaal.
Luister met oren van Jezus.
Kijk met de ogen van Jezus.
Bid om Gods Geest, zodat je steeds meer mens wordt zoals God heeft bedoeld
en volg zo het voorbeeld van de Nieuwe Mens Jezus.
Dat kan zomaar een getuigenis zijn dat sterker is dan welk bewijs ook.
En dat zou zomaar geloof kunnen wakker maken in onze samenleving.
Omdat de mensen zomaar de Opgestane herkennen
in de levens van mensen die leven zoals God bedoeld heeft.
Normaal dus.

Woord voor de maand: Lucas 24:5-6
– ‘Waarom zoekt u een levende man in een graf? Jezus is hier niet. Hij is
opgestaan uit de dood.’ (BiGT)
– ‘Waarom zoekt u de Levende onder de doden? Hij is niet hier, Hij is uit de dood
opgewekt.’ (NBV)