Woord voor de maand december 2015

Liefdevol aangeraakt

In de bijbelklassen staan in de weken van Advent en Kerst de verhalen uit Lucas 1
en 2 over de aankondiging en de geboorte van Jezus Christus in Bethlehem
centraal.
En in de kerk gaan wij daar ook elke zondag iets van meebeleven… 😉
De kinderen lezen en horen dan dat de levens van Zacharias & Elisabet en Maria
& Jozef èn de herders op een zeer bijzondere wijze worden veranderd als God elk
van hen liefdevol raakt in hun hart.
Ze zijn vol van wat gebeurd is. Zij loven en prijzen God. En ze vertellen het aan
andere mensen. Zij maken deel uit van Gods plan, Zijn liefdevolle belofte komt zo
in vervulling.

Hoe is dat bij ons?
Waar en hoe raakt God ons?
En hoe reageren we daar op?
Wat kunnen we leren van de reacties van Zacharias & Elisabet, van Maria & Jozef en van de herders?
Overweeg deze vragen eens persoonlijk of met elkaar in het gezin of als gemeenteleden na de dienst tijdens het
koffiedrinken of … daar is de adventstijd juist voor bedoeld!
Pauly Rebel – van den Akker

Woord voor de maand: Jesaja 49:13
‘Juich allemaal! Hemel en aarde, juich! Bergen en heuvels doe mee!
Want de Israëlieten moesten lijden, maar de Heer had medelijden en heeft hen
getroost.’ (BiGT)
‘Juich, hemel! Jubel, aarde! Bergen, breek uit in gejuich!
De HEER heeft zijn vol getroost, Hij heeft zich over de armen ontfermd’ (NBV