Woord voor de maand december 2016

Woord voor de maand: Psalm 130:6
– ‘Ik verlang naar de Heer, meer dan een nachtwaker verlangt naar de ochtend,
naar het licht van de nieuwe dag.’ BiGT
– vers 5-6 uit NBV gezongen: luister en kijk:
https://www.sela.nl/liederen/81/verwachten.html
– ‘Mijn ziel wacht op de HERE, meer dan wachters op de morgen’ NBG

Hoe laat is het?
Ons adventsproject gaat over tijd.
In de verhalen ontdekken we dat het tijd is voor het licht, tijd voor een nieuw begin.
Voor ons is deze periode de tijd van Advent, de tijd waarin we toeleven naar Kerst.
Wat voor tijd is dat precies? En wat hoort daar allemaal bij? Dat gaan we met
elkaar ontdekken.
Voor in de kerk staat een mooi decor met een grote klok. Op de klok kunnen we
zien hoe laat het is, maar er zijn ook andere tijden:
Tijd om te verwachten, net zoals Zacharias en Elisabeth die de komst van hun
kindje verwachten. Samen verwachten wij Kerst.
Tijd om stil te zijn en te luisteren, net zoals Maria luistert naar wat de engel haar
vertelt.
Tijd om in beweging te komen en op weg te gaan, net zoals Maria op weg gaat
naar haar tante Elisabeth.
Tijd om te zingen, net zoals Zacharias gaat zingen wanneer hij de baby de naam
Johannes geeft.
Eerste Kerstdag is het Gods tijd, tijd voor het Licht:
Jezus is geboren.
Gods licht in onze donkere wereld.
Daar worden we blij van.
Daar kunnen we van stralen.
En zo kunnen ook wij een beetje licht uitstralen van dat grote Licht.