Woord voor de maand december 2017

Woord voor de maand: Lucas 1: 78-79
– ‘Omdat God zo veel van ons houdt, zal hij het hemelse licht naar ons sturen. Dat
licht zal schijnen op iedereen die leeft in het donker, in de schaduw van de dood.
Dat licht zal ons de weg wijzen naar vrede.’ (BiGT)
– ‘Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de
hemel over ons opgaan en verschijnen aan allen die leven in duisternis en
verkeren in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de
weg van de vrede.’ (NBV)