Vertrouw je mij?

Wat is het af en toe toch vreselijk moeilijk om op God te vertrouwen. Na de aanrijding in mei dacht ik eerst wel door te kunnen, maar zoals iedereen gemerkt heeft liep ik in september vast. Het verschil tussen voor en na de zomer is dat ik in mei en juni vooral dankbaar was voor de beperkte lichamelijke schade. Door me op het opnieuw leren gebruiken van mijn schouder te concentreren kon ik, dacht ik, ook de schok die de aanrijding in mijn leven veroorzaakt had wel aan. Maar toen ik na de vakantie mijn schouder weer zo goed als normaal kon gebruiken kwam de klap echt binnen.

Het was voor mij en voor mijn gezin duidelijk dat ik veranderd was. Ik had het gevoel dat ik iets verloren had en in een intensief therapie traject heb ik ontdekt wat ik kwijt was geraakt: mijn vertrouwen in mijzelf en in anderen. Een paar dagen na die realisatie zat ik in de herfstvakantie, zoals de afgelopen jaren gewoon voor mij is geworden, in Taizé. We zaten met een deel van de reisgroep bij elkaar in de ochtendviering en ik stond op om mee te doen aan de maaltijd van Jezus. Daar op dat moment, in de realisatie dat ik mijn vertrouwen in mijzelf en anderen verloren had, stond Jezus in brood en wijn voor me en drong Zijn vraag aan mij tot me door: Vertrouw je mij?
In het Avondmaal, de kruisiging en de Opstanding is de directe toegang tot God door Jezus hersteld. Ik hoef dat alleen maar te aanvaarden…. Die belofte brak op dat moment ten volle tot me door: ik ben vrij! Er is geen macht of kracht op aarde en daarbuiten die vat op mij heeft als ik mij met Jezus tot God richt. Daar en op dat moment werd mijn vertrouwen hersteld, ook al ben ik op dit moment nog niet in staat om alles weer op te kunnen pakken wat ik van mijzelf gewend was. Hoe dat uit gaat pakken is nog een verrassing, maar het belangrijkste is er weer.
Paul Smit

Woord voor de maand december: Jesaja 50:10
– ‘Wie van jullie heeft ontzag voor de HEER? Wie luistert naar de stem van zijn dienaar? Hij die door de duisternis gaat en geen licht meer ziet, en die dan vertrouwt op de naam de HEER en vertrouwen stelt in zijn God.’ (NBV)
– ‘De Heer zegt: ‘Volk van Israël, hebben jullie echt eerbied voor mij? Luisteren jullie wel naar de stem van mijn dienaar? Jullie moeten altijd op mij vertrouwen. Ook als jullie in het donker lopen, ook als je geen licht meer ziet.’ (BiGT)

Woord voor de maand december 2019