Woord voor de maand februari 2017

Als Jezus de bloedvloeiende vrouw geneest is Hij uit op haar redding. Dat wil zeggen: de heelheid van haar leven.
Als volgelingen van onze Heer hebben wij de roeping om dat ook te doen, op zoek te zijn naar de heel zijn en worden van het leven van onze naaste.
Dat kan met de collecte. Bijvoorbeeld de collecte voor het Leprafonds. Het woord voor de maand leert ons ook nog een andere manier:
zegen je naaste.
Wens iemand bij wie je het huis in gaat vrede toe.

Dat lijkt zo simpel, maar als we bedenken dat Jezus ons dit opdraagt weten we dat het een diepe waarheid is.
Probeer het maar eens. En kijk wat het met verhoudingen doet.
Al is het alleen al omdat, als je iemand vrede wenst, je hart dan leert om op vrede uit te zijn.
Luister naar het Woord van de Heer en laat Zijn Woord jouw woorden zin geven.
Daar wordt het leven heel van.

Woord voor de maand: Lucas 10:5
– Jezus zei verder: ‘Als je een huis binnengaat, zeg dan eerst: ‘Ik wens dit huis vrede.’ (BiGT)
– ‘Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst: “Vrede voor dit huis!”.’ (NBV)