Jeugdtrends

Sinds 2016 schrijf ik met een groep collega’s over de Jeugdtrends. Dit jaar richten
we ons vooral op het opgedrongen krijgen van labels. Labels zijn korte
omschrijvingen of woorden die vooral door de mainstream media gebruikt worden
om groepen mensen mee aan te duiden.
Zo draagt een jongere bijvoorbeeld de labels: praktisch opgeleid, thuiswonend,
christen, hetero, singel, weekendkracht, hockey, online gamer, middenklasse en
nederhop. Achter elk woord gaat een wereld aan diversiteit schuil. Een label geeft
daar geen ruimte aan. Wat labels doen is een mens objectiveren.
Dat geldt niet enkel voor jongeren, ook volwassenen worden via labels op een
hoop geveegd. In deze tendens zit een gevaar; we laten ons door de labels die ons
aanspreken afscheiden van de labels die we moeilijk vinden. Voor we het weten
praten we niet meer met elkaar vanwege de tegenstellingen die labels oproepen.
Op zich is dit verschijnsel niet nieuw, in de tijd van de verzuiling was dit
gemeengoed: gereformeerd, hervormd, katholiek.
De spanning die tegenstrijdige labels op kunnen roepen is groot. Het loslaten van
een label lijkt dan de oplossing. Zo is het label christen een lastige om vast te
houden. Waarom? Omdat het label christen claim lijkt te leggen op een groot deel
van het leven. De onderlinge verschillen in gevoel, overtuiging en verwachting
komen met dat label niet altijd aan het licht. Terwijl juist vanwege die onderlinge
verschillen en nuances christenen het Lichaam van Christus vormen. Laten we
daarom als christen wel eensgezind optrekken, maar niet eenduidig worden. We
moeten juist in deze tijd onze onderlinge verschillen uitspreken, zonder dat we
elkaar daardoor loslaten. Dat is volgens mij een mooie uitdaging voor 2019.
Paul
De tekst van de Jeugdtrends 2019 vind je op de site van het NGK Jeugdwerk
(www.ngkjeugdwerk.nl)
Woord voor de maand februari: Romeinen 8:18
– ‘Dit weet ik zeker: hoe zwaar ons lijden ook wordt, het brengt ons eeuwige leven
niet in gevaar.’ (BiGT)
– ‘Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de
luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard.’ (NBV)