Hij steekt Zijn hand uit en helpt je overeind

Wat kunnen we toch vast zitten aan ‘zo hoort het’. Elke, dus ook onze, cultuur zit zo enorm vast in onuitgesproken of juist uitgeschreeuwde verwachtingen. De andere kant is dat wij als Nederlanders alles subjectief, vanuit ons eigen inzicht, willen bepalen. De tegenstelling tussen ‘zo hoort het volgens ons’ en ‘dit is wat ik wil’ botst zo goed als bij elk maatschappelijk, politiek of kerkelijk onderwerp. Neem Petrus en Paulus in hun confrontaties. Ze zijn in Handelingen en in hun brieven duidelijk tegenpolen van elkaar. Maar meer dan dat is het hun vertrouwen
op Jezus dat hen onlosmakelijk met elkaar verbind.

Uiteindelijk ligt het oordeel ook niet bij hen. Dat is, denk ik en vertrouw ik op, in alles de uitkomst van hun confrontaties. Ze zoeken naar hoe Jezus zou handelen. Niet dat dat makkelijk is, want afgaand op wat we in de evangeliën kunnen lezen is Jezus standpunt op vergelijkbare onderwerpen per keer verschillend. Hij is er scherp in dat je beter je oog uit kunt rukken dan met seksueel verlangen te kijken naar een ander dan je eigen partner. Maar een op overspel betrapte vrouw laat hij weglopen zonder dat hij er een andere consequentie aan verbind dan de mededeling: dit moet je niet meer doen.
Zoals ik dit voorbeeld inkleur is het Jezus die de waarschuwing geeft om bepaalde dingen niet te doen. En als je dan ondanks de waarschuwing tekort geschoten bent en erdoor gevallen bent, dan steekt hij zijn hand uit en helpt je overeind. Als je dan weer stevig staat, dan komt de waarschuwing weer om de hoek om dit toch vooral nooit meer te doen.
Toegepast op mijn en jouw meningen en opvattingen over wat wel en niet gepast is, worden we eerst gevraagd een hand uit te steken naar de ander. De ene keer om zelf overeind geholpen te worden, de andere keer om de ander overeind te helpen. De opvatting en of wil van de een mag de ander nooit kleineren, want dat zou afbreuk doen aan de bevrijding die Jezus verkondigt. Ik wens jou en mijzelf daar veel succes bij.
Paul Smit

Woord voor de maand februari: 1 Korintiërs 7:23
– ‘U bent gekocht en betaald, dus wees geen slaven van mensen.’ (NBV)
– ‘Christus heeft jullie namelijk gekocht, jullie zijn van hem. Laat je leven dan niet beheersen door dingen die mensen belangrijk vinden.’ (BiGT)