Woord voor de maand januari 2017

‘Dit zegt God de Heer:
Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven.’ Ezechiël 36:26
Deze jaartekst uit het Negeren spreekt van een verbazingwekkend
geschenk. Er wordt ons immers niets vreemds aangereikt, maar het gaat om iets
dat ons innerlijk aanraakt. Het hart wordt aangesproken. De profeet Ezechiël zegt
toe aan het volk Israël: God zal in jullie binnenste iets nieuws scheppen. En wij
mogen erop vertrouwen dat God ook vandaag op die manier werkt. Hij wil dat alle
mensen hulp ervaren en de waarheid erkennen. Hart en verstand krijgen dan
vragen te horen. Het hart, dit koppige en vreesachtige ding, net zo goed als ons
vaak rusteloze en snel aanmatigende denken. Wat tot steen verstard is, wordt weer
levend, fijngevoelig en meevoelend. Zorg, die verzet tegen de Schepper
voortbrengt, en angst, die blik vernauwend is, worden overwonnen. Gods Geest
zorgt ervoor, dat het ons warm om het hart wordt. We krijgen meer oog voor de
mensen in onze omgeving. Doelen die wij nastreven winnen aan helderheid. Wij
komen innerlijk en uiterlijk in beweging.

Samen met de dagteksten van 1 januari…
– 1 Kronieken 28:9 ‘Dien God met volle overgave. Want de HEER onderzoekt alle
harten en kent alle verlangens en gedachten.’
– Hebreeën 13: 20, 21: ‘Moge de God van de vrede u toerusten met al het goede,
zodat u zijn wil kunt doen. Moge Hij in ons datgene tot stand brengen wat Hem
welgevallig is, door Jezus Christus, aan wie de eer toekomt, tot in alle eeuwigheid.’
… hoop en bid ik dat deze Woorden niet alleen 1 januari mogen kleuren maar heel
2017, een nieuw jaar van de Heer! En onze harten warm worden en onze geest
aangeraakt zodat ook in noden en moeilijkheden, aanvechtingen en lasten Gods
vrede en vreugde kunnen oplichten; voor onszelf en voor de mensen om ons heen.
En we elkaar op die weg tegenkomen en kunnen bemoedigen…
Pauly Rebel