Maria nadoen

Maria zingt een prachtig lied.
Heersers stoot Hij van hun troon
en wie gering was geeft Hij aanzien.
Wie honger heeft overlaadt Hij met gaven
maar rijken stuurt Hij weg met lege handen.
Niets in haar leven lijkt er op te wijzen dat dat ook uit komt.
En ze heeft het ook nauwelijks meegemaakt in haar leven.

Toch is wat zij zingt groots en een troost voor ons als gelovigen.
Ze staat in de traditie van de profeten die we in de Bijbel kennen.
Die spreken grote woorden
die op korte termijn niet altijd waar worden.
Maar wie het geheel van het spreken van God kent en overziet
kan de lijnen trekken en zijn trouw zien.
Die trouw helpt als je het in je eigen leven niet kan zien.
Maar het helpt ook om verwonderd om je heen te kijken
en regelmatig een lofzang te laten klinken.
Gewoon Maria nadoen.
Is goed voor je

Woord voor de maand januari: Genesis 9:13
– God zegt: ‘Ik plaats mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond
tussen Mij en de aarde.’ (NBV)
– God zei verder: ‘Ik zet mijn boog in de wolken. Dat is het teken van mijn belofte
aan jullie en aan alles wat op aarde leeft.’ (BiGT)