Woord voor de maand juni 2017

Welke stemmen verhinderen je om de stem van de Vader te horen?
God de Vader nodigt ons uit tot het feest van de genade.
Niet werken voor Hem door ons best te doen.
Niet verzuren door de vreugde van anderen als die wel kunnen leven van genade.
Maar de liefde van de Vader leren kennen en daardoor met een ruim hart in het
leven staan.
Dan adem je liefde.
En dan komt het met de regels ook wel goed.

Woord voor de maand: handelingen 5:29
– ‘Het is belangrijker om naar God te luisteren dan naar mensen.’ (BiGT)