De elektrische stoel

Ik geef onmiddellijk toe dat een plaatje van een elektrische stoel geen heel gezellig plaatje is.
Het past ook eigenlijk niet met waar we zitten in het kerkelijk jaar.
We staan vlak voor de periode van 40 dagen bezinnen; het doordenken van het
lijden en de dood van onze Heer.
Dan is zo’n elektrische stoel eigenlijk niet gepast.
Het lijden aan het kruis was oneindig veel erger.
Maar ik neem toch maar even een modern executiemiddel als inleiding.
Als je weet dat het er maar een beetje op lijkt,
kun je boodschap van het kruis misschien bevatten.
Wij dienen een God die de schande van de mens droeg.
Dat doet geen afgod Hem na.
Met diepe eerbied en ontzag gaan we op weg naar het Paasfeest.

Woord voor de maand maart: 1 Samuël 7 vers 3
– ‘Vertrouw alleen op de Heer en dien geen andere goden.’ (BiGT)
– ‘(..) richt u met heel uw hart naar de HEER. Dien hem alleen (..).’ (NBV)