Woord voor de maand mei 2017

Houd me niet vast!
Als Maria Jezus ziet op de dag van de opstanding wordt zij meteen uitgedaagd
om nieuwe wegen te gaan.
Het zal niet zijn zoals het was;
Jezus zal niet meer letterlijk met haar oplopen,
ze zullen niet meer samen moe worden
en ze zal nooit meer een maaltijd voor Hem bereiden.
Jammer.
Maar Jezus wijst op meer.
Een nieuwe omgang met Hem.
Voordat de Heer naar de hemel gaat maken de volgelingen een tussenfase
mee.

Ze hebben verschillende ontmoetingen met Jezus
de Nieuwe Mens.
Helemaal mens,
maar duidelijk levend in een andere dimensie.
Opeens is Hij er, zonder zich aan deuren en muren te storen.
Onze dimensie van ruimte is niet meer beperkend voor Hem.
Dat is een prachtige opmaat voor wat er later gebeurt.
Jezus die naar de hemel gaat.
Helemaal in een andere dimensie.
En daardoor altijd overal dichtbij ons.
We zijn te feliciteren als we geloven zonder Hem gezien te hebben in die
tussenfase.
We mogen Hem overal ontmoeten!

Woord voor de maand: Kolossenzen 4: 5 – 6
– ‘Gedraag je verstandig tegenover ongelovigen. En gebruik de tijd die
God je met hen geeft, goed. Zorg dat alles wat je tegen hen zegt,
vriendelijk en interessant is. En geef duidelijk antwoord aan iedereen die
je iets vraagt.’ (BiGT)
– ‘Gedraag u wijs tegenover buitenstaanders en benut iedere gelegenheid,
en als u wilt weten hoe u op de mensen moet reageren: vriendelijk, maar
beslist.’ (NBV)