Volgeling van Jezus en de NOS

Vorige week zag ik op het NOS-journaal een man schelden tegen de journalisten. Zijn gezicht was onherkenbaar gemaakt. “De NOS is het echte virus” of iets van dat kaliber.
Ik vond het een schokkende vertoning.
Vanuit mijn eerste gevoel verzuchte ik: “waarom zou je zo’n pleefiguur onherkenbaar maken, zet hem toch voor gek in zijn eigen viruswaanzin”.
Maar ja, als je wel eens in de Bijbel leest dan word je uitgedaagd om niet alleen maar je eerste gevoel te volgen. Zo’n eerste impuls kan heel gemakkelijk de spiraal van ergernis en boosheid verder in gang zetten.
Als we volgelingen van Jezus zijn, zijn we geroepen wat anders te doen. Niet de woede voeden, maar via de weg van het Koninkrijk (zachtmoedigheid, vrede, geduld…….) het kwade aan het licht brengen.
Misschien is het wel wijs dat de NOS het beeldmerk van de wagens afhaalt waarmee ze door het land rijden. Het roept te veel weerstand en woede op.
Als dat wijs is moeten ze het doen.
Laten wij als volgelingen van Jezus ondertussen blijven bidden voor ons land. Als we hierin terecht zijn gekomen dan moet er echt heel veel vrede en goedheid uit de gemeente de wereld in gebracht worden. Dat redden we alleen met de kracht van de Geest.

Alex Boshuizen

Woord voor de maand november: Jeremia 31 vers 9
– ‘Bedroefd gingen zij heen, getroost leid Ik hen terug.’ (WV)
– ‘Huilend zullen ze op weg gaan, maar Ik zal hen troosten en leiden.’ (BiGT)
Of
Woord voor de maand november: Romeinen 12 vers 21
– ‘Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.’ (NBV)
– ‘Laat je niet overwinnen door het kwaad. Maar overwin het kwaad door het goede.’ (BiGT)