Woord voor de maand november 2016

Met het oog op de door God geschapen cyclus in het leven van de natuur en van
ons mensen èn dankdag èn het einde van het kerkelijk jaar…

‘In de bloembol is de krokus,
in de pit de appelboom.
In de pop huist een belofte:
vlinders fladderen straks rond.
In de koude van de winter
groeit de lente ondergronds,
nog verborgen tot het uitkomt,
God ziet naar de schepping om.

Elke stilte kent zijn zingen,
zoekt een woord en melodie,
ieder duister wacht een morgen
in dat licht is alles nieuw.
Het verleden bergt de toekomst,
wat die brengt, je weet het niet,
nog verborgen tot het uitkomt,
God alleen herschept en ziet.

In ons einde is de aanvang,
in de tijd oneindigheid,
in de twijfel ligt geloven,
in ons leven eeuwigheid,
in de dood het nieuwe leven,
overwonnen alle strijd,
nog verborgen tot het uitkomt,
God alleen herkent die tijd.’

uit NLB 982
Luister en kijk: https://www.youtube.com/watch?v=SskJcgWpvUU

Woord voor de maand: 2 Petrus 1:19

– ‘De woorden van de profeten helpen om de waarheid over Jezus te begrijpen.
Luister daarom altijd naar wat er in hun boeken staat. En eens zal de waarheid
voor jullie helemaal duidelijk worden. Dat zal gebeuren op de dag dat Jezus zelf
komt, en jullie hem zien.’ BiGT
– ‘Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar
toegenomen. U doet er goed aan uw aandacht altijd daarop gericht te houden, als
een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de
Morgenster opgaat in uw hart.’ NBV