Woord voor de maand november 2018

Nog een paar maanden en dan ben ik 25 jaar getrouwd met Saskia. En ondanks
dat we allebei echt wel 25 jaar verder zijn, voelt het nog bijna hetzelfde als toen we
ja tegen elkaar zeiden. Wij zijn veranderd, maar toch ook weer niet. De foto’s van
toen zijn nu op een vertederende manier lachwekkend voor onze kinderen. En ja,
om sommige dingen van vroeger lachen we hartelijk mee. Wij zien elkaar hoe we
waren, hebben het erover wat we allemaal meegemaakt hebben en wie we nu zijn.

Voor mij is de beeldspraak van de kerk, als bruid van Jezus, juist daarom zo mooi.
Want wat is de kerk in 2000 jaar veranderd en niet alleen in uiterlijk. Ook in denken
is de kerk veranderd. Misvattingen van vroeger over slavernij, geloofsoorlogen,
enz., zijn in de constante relatie met Jezus weer goed gekomen. Daarvoor in de
plaats zijn er nieuwe issues gekomen. Jezus en zijn kerk lijken inderdaad wel een
menselijk stel dat nog steeds bij elkaar is. Ze zien in elkaar de veranderingen, maar
in basis is de relatie hetzelfde gebleven. Een stel dat elkaar misschien niet meer
met de troetelnaampjes van vroeger aanspreekt, maar nieuwe woorden heeft
gevonden om hun liefde te verwoorden. Ook is de onderlinge verhouding
meegegroeid; het patroon van wie wat doet is misschien wel vaker veranderd door
de omstandigheden in het huwelijk. Waar de een even niet meer kon nam de ander
het over.
Misschien trek ik het nu wel te ver door, maar wat ik onder woorden probeer te
brengen is dat een huwelijk dat stand houdt een constant aanpassen aan elkaar is.
Zoeken naar elkaars veranderende behoeften en daarin hopen dat je samen oud
mag worden, samen uitkijken naar wat de toekomst brengt. De relatie in onze tijd
van Jezus met zijn kerk is volgens mij net zo spannend. Het vraagt nieuwe
woorden, aanpassen aan de omstandigheden, zonder de basis los te laten en
samen uitkijken naar de toekomst.
Paul

Woord voor de maand november: openbaring 21:2
– ‘Ik zag uit de hemel een heilige stad naar beneden komen, het nieuwe Jeruzalem.
Die stad kwam bij God vandaan. Ze leek op een bruid die zich mooi gemaakt heeft
voor haar bruidegom.’ (BiGT)
– ‘Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij
God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en
hem opwacht.’ (NBV)