Woord voor de maand oktober 2016

De kop van ons kerkelijk nazomer-seizoen is eraf…
en hoe?!
… met als aftrap de startdienst met de Wilhelminakerk zondag 18 september jl.

SAMEN EEN LICHAAM
was het thema aan de hand van 1 Korintiërs 12: 12-27.

‘Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden…’ (vers 12).

Oftewel in de woorden van ds. Jan Mudde tijdens de preek:
‘In de kerk vormen we één lichaam omdat we één hoofd hebben. En dat is Jezus. We zijn/denken/beleven soms dingen anders in verschillende kerken maar toch horen we bij elkaar want we hebben één hoofd: Jezus Christus. Als we ons als gelovigen echt richten op Jezus dan wordt het mooier in de kerk, en ook daarbuiten.’

En dan kunnen we krachtiger gaan leven vanuit Zijn Geest..
dit najaar al…
want we mogen in oktober bijzondere diensten gaan meemaken in GIDSverband (9-10) en als NGKkerken met de Fonteinkerk- GKVHaarlem (30-10).

Doe jij/doet u/ doen jullie ook mee
met het bijbelleesrooster Krachtig leven! Uittocht – doortocht – intocht’
op weg naar de GIDS dienst van DV 9 oktober?
U krijgt het materiaal samen met deze Petrapost digitaal opgestuurd of op papier in de kerk uitgereikt.

Van harte aanbevolen!
Pauly Rebel

Woord voor de maand: 2 Korintiërs 3:17
– ‘En de heilige Geest maakt mensen vrij, zodat ze alles kunnen begrijpen.’ BiGT
– ‘Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid.’ NBV

Opwekking 767 – ‘Familie’
naar aanleiding van Psalm 133

Hoe mooi en hoe heerlijk
als wij als familie,
als broers en als zussen,
om elkaar geven
en open en eerlijk
met elkaar omgaan,
de vrede bewaren
en eensgezind leven.

En het mooiste geschenk
wordt ons gegeven:
de zegen van God,
een eindeloos leven.

Gezongen tijdens de startdienst SAMEN EEN LICHAAM
Kijk en luister ook: https://www.youtube.com/watch?v=8rGGegPLkDM