Woord voor de maand oktober

Zegenbede
“Moge God ons zegenen met ongemak
bij gemakkelijke antwoorden,
halve waarheden en oppervlakkige verhoudingen
zodat we diep vanuit ons hart mogen leven.
Moge God ons zegenen met woede
bij onrechtvaardigheid, onderdrukking,
en uitbuiting van Gods schepselen
zodat we mogen werken aan rechtvaardigheid, vrijheid en vrede.
Moge God ons zegenen met tranen
om te vergieten voor hen
die lijden aan pijn, verwerping, honger en oorlog,
zodat we onze handen kunnen uitstrekken om hen te troosten en om hun pijn in
vreugde te veranderen.
En moge God ons zegenen met genoeg dwaasheid
om te geloven dat we een verschil kunnen maken in de wereld,
zodat wij kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het niet gedaan kan worden.”

Deze ‘franciscaanse zegenbede’ is in 1985 geschreven door Ruth Fox, een Benedictines.
Ga naar http://www.ricktimmermans.eu/2013/03/franciscaanse-zegenbede/ voor een posterafdruk van deze bede.

Woord voor de maand:
Job 2:6
‘Het goede krijgen we van God, het slechte ook.’ (BiGT)
‘Al het goede aanvaarden we van God, zouden we dan het kwade niet aanvaarden?’ (NBV)

Een lied geïnspireerd door de zegenbede van Ruth Fox:
‘Maak ons hart onrustig’ van Schrijvers voor Gerechtigheid
op de CD LICHT AAN.
“Maak ons hart onrustig, God,
dat het ontevreden klopt
als we mooie leugens horen
en gemakkelijke woorden!
Maak ons hart onrustig, God.
Stort in ons uw tranen uit.
Mensen worden uitgebuit,
weggeschopt en opgesloten.
Zegen hen als wij hen troosten.
Stort in ons uw tranen uit.
Steek in ons uw woede aan
om het onrecht te weerstaan!
Geef ons moed om op te treden.
Laat ons vechten voor de vrede.
Steek in ons uw woede aan.
Laat ons dwaas en koppig zijn.
Laat ons doorgaan tot het eind.
Gaat het onze kracht te boven,
laat ons dan in u geloven.
Laat ons dwaas en koppig zijn.
Want het is Uw koninkrijk
tot in eeuwigheid.
Want het is Uw koninkrijk
tot in alle eeuwigheid.”

Muziek: Roald Schaap
Tekst: Roald Schaap, Liesbeth Goedbloed
Tekstbewerking: Menno van der Beek
Om te horen ga naar http://schrijversvoorgerechtigheid.nl/maak-ons-hart-onrustig/