Woord voor de maand september 2016

Wat zijn we dit jaar van plan?
Wel goed om even bij stil te staan als je terug bent van vakantie.
Op allerlei gebieden een nieuw seizoen, met alle uitdagingen die daar bij horen.
Wat wil God eigenlijk van je in de komende tijd?
En is dat altijd duidelijk aan te geven?
Paulus loopt in zijn leven tegen die vraag aan.
Het begin van de tweede brief aan de Korinthiërs wordt er door bepaald.
Hij had plannen voor een reis, maar die plannen gingen niet door.
“Was dit inderdaad een lichtvaardig voornemen? Komen al mijn plannen werkelijk
voort uit wispelturigheid, zodat ik het ene moment ‘ja’ zeg en het andere moment
‘nee’?
Hij worstelt er mee.

De lezers van zijn brief ook, die vragen zich af of die Paulus wel te vertrouwen is
met zijn gedrag.
Valt veel over te zeggen.
Hoop ik de komende weken in ieder geval te doen over die brief.
Paulus vindt een geweldig uitzicht:
Jezus belichaamt het ‘ja’ van God.
Als we ons op Hem richten is Hij het ankerpunt van onze zoektocht.
Ik ben benieuwd naar wat God ons gaat brengen in het nieuwe seizoen.
En ik hoop dat we samen ons richten op Jezus.
In Hem spreekt God ons overduidelijk toe en helpt ons te zoeken.
Misschien dwalen we dan ook wel een beetje, dat mag soms best.
Als we onze Heer maar in het oog houden, brengt Hij ons vast weer op de weg.
We mogen op zijn eeuwige liefde vertrouwen.

Woord voor de maand: Jeremia 31:3
– ‘De HEER zegt: Ik heb altijd van mijn volk gehouden, mijn liefde duurt eeuwig.
Daarom zal ik ook aan jullie mijn liefde laten zien. Ook jullie zullen zeggen: ‘De
heer is gekomen om ons te helpen.’.’ BiGT
– ‘De HEER zegt: Van ver ben Ik naar je toe gekomen, vrouwe Israël. Ik heb je altijd
liefgehad, mijn liefde zal je altijd vergezellen.’ NBV