Een leven zonder schade aan je ziel

– ‘Stel dat je de hele wereld in bezit krijgt. Wat heb je daaraan als je je leven
verliest? Het eeuwige leven is niet te koop.’ (BiGT)
– ‘Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen als hij er het leven bij
inschiet? Wat zou een mens niet overhebben voor zijn leven?’ (NBV)
– ‘Wat baat het een mens, als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt?
Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel?’ (HSV)

Kijkend naar de drie vertalingen van Matteüs 16 vers 26 realiseer ik mij wat een
rijkdom we hebben, zoveel wegen om de Bijbel te begrijpen!

Wie zijn dat eigenlijk, de mensen die ‘schade lijden aan hun ziel’, zoals de HSV dat
zo mooi uitdrukt? Allereerst wijzelf als gemeente, als wij wakker en waakzaam zijn
met elkaar, dan is dat schade lijden iets wat goed op ons netvlies staat. Als
gelovigen zijn wij ons bewust van onze kleinheid, ons falen, en ook ons
onvermogen om zelf altijd het juiste pad te kiezen. Als het goed is, voelen wij deze
(dreigende) schade voortdurend kriebelen en zet ons dat aan tot het volgen van
Jezus.

Maar er is nog een groep mensen die stilstaan bij hun zielenheil, dat zijn de
spiritualiteitszoekers die zich realiseren dat er in het najagen van alles wat een
mens maar kan hebben iets essentieels mist, dat zij zich niet vrij voelen, er mist als
het ware iets aan hun ziel, er is een tekort, een beschadiging, in hun leven.
Voor alle mensen geldt de uitnodiging om Jezus na te volgen. Dit mag en kan
beginnen met het eerst meer leren over het leven en de wijsheid van Jezus.
Naarmate dat alles dieper tot je doordringt ga je begrijpen dat Jezus niet alleen
door zijn voorbeeld, maar met zijn hele wezen zelf de weg is naar het Koninkrijk.
Word als Hem die alles opgaf. Een leven zonder schade aan je ziel. En hoe mooi is
het dat Christus in onszelf is, en overal om ons heen. Sla Colossenzen 1:27 er
maar op na en luister naar Hoop op Heerlijkheid.

Woord voor de maand september 2019: Matteüs 16 vers 26

Joan Brouwers