Zoek de vrede en jaag die na

– Probeer in vrede met anderen te leven, elke dag weer. (BiGT)
– … streef naar vrede, jaag die na. (NBV)
– … zoek de vrede en jaag die na. (NBG)
‘Wij leven in een tijd van snelle veranderingen. Korte berichten, sms, WhatsApp en
Twitter komen in plaats van lange redevoeringen en brieven. Maar sommige
kernachtige zinnen blijven hangen en bemoedigen ons om iets nieuws te beginnen.
Ongelooflijk dat de dagteksten al sinds 1731 bestaan: korte zinsneden uit de bijbel,
woorden die hoop, moed en vertroosting bieden.

Ook de tekst voor het jaar 2019 (die al in 2016 werd gekozen) is één oproep om
gemakkelijk te onthouden. Deze tekst herinnert ons aan datgene wat onze wereld
dringend nodig heeft. Het lijkt zo vanzelfsprekend, zo gewoontjes. Maar toch is het
niet zo eenvoudig om vrede te vinden. Nog altijd zijn er heel wat conflicten die tot
geweld en oorlog leiden.
De psalmist van psalm 34 richt zich in vers 13 vooral tot kinderen en vraagt:
‘Hebben jullie het leven lief, wil je goede jaren genieten?’ Het beeld van
ondervoede kinderen die op de vlucht zijn en onder oorlog en geweld te lijden
hebben, staat ons niet alleen in de kersttijd voor ogen. Maar dan wordt het
verlangen naar vrede wel bijzonder sterk. De boodschap van de engelen aan de
herders op het veld verkondigt een vrede die met de naam van Jezus is
verbonden. Door dit kind komt de vrede van God in de wereld. Met het geloof in
deze Helper kunnen wij onze vrees overwinnen. ‘Wie naar Hem opzien, stralen van
vreugde’, zo staat het in vers 6 van deze psalm.
Wie zich op Jezus oriënteert kan angsten overwinnen en uit het diepste van haar of
zijn hopeloosheid omhoog komen. Als wij vrede vinden, zal er op aarde iets
veranderen. Vrede begint bij onszelf, door kleine signalen af te geven: de ander
geen lik op stuk te geven, niet erop los te slaan, maar kwaad met goed te
vergelden. Gelukkig zijn er overal in de wereld mensen die dit proberen: in Afrika,
Azië, Europa, Amerika, Australië.
Behalve de dagelijkse nieuwsberichten verbindt ons wereldwijd, bij het lezen van
de Bijbelteksten uit het dagtekstenboekje, het gemeenschappelijk luisteren naar de
korte zinsneden van God voor elke dag. Zij willen ons bemoedigen om op het
goede van God te hopen en heel praktische signalen van vrede af te geven. In
bijna 60 talen herinneren zij ons eraan dat wij in Jezus Christus vrede kunnen
vinden. Met de samenstellers van de dagteksten wens ik jullie veel blijdschap bij
het zoeken en najagen van vrede het komend jaar. Dat is iedere dag de moeite
waard.’
Zo staat geschreven als inleiding bij de 289e jaargang van het dagtekstenboek en
vond ik de moeite waard om met jullie te delen, Pauly Rebel

WOORD VOOR HET JAAR 2019: PSALM 34 VERS 15B