Word een nieuw mens! Kolossenzen 3 vers 1 tm 11.. 12 oktober 2014

Kolossenzen 3: 1 t/m 11. 12-10-2014.

De stem van “second love”.
Vriendelijk.
Aantrekkelijk.

Kan hard binnenkomen.
Als je niet zo lekker in je relatie zit.
Als het even saai is.
En dat kan het zomaar zijn.

Huwelijken zijn niet altijd alleen maar sprankelend.
Altijd het gevaar van sleur, of erger.
Daarom wil God ook dat we trouw beloven.
Als huwelijk een sprookje was waarin na het Jawoord nooit meer iets mis kan gaan
dan was de belofte van trouw niet nodig.
God wil dat we trouw beloven.
Het kan zomaar stuk lopen.

Bijvoorbeeld door zo’n aantrekkelijke stem.
Lijkt zo logisch.
Je kan je zomaar voorstellen dat het aantrekkelijk is.
Even een nieuwe impuls.
Mooie woorden die je hart kunnen vergiftigen.
Het lijkt mooi.
Maar er zit verrotting onder.
Een levenshouding waarvan je diep van binnen weet dat er niets goeds van komt.

Maar wij mogen op een heel andere manier in het leven staan.
Wij kennen Jezus.
Dan zijn we een ander soort mensen.
Nieuwe mensen zegt Paulus.
We hebben nieuw leven.

Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt……
Paulus verwijst naar het geweldige nieuws.
Jezus is iets heel nieuws begonnen.
Gestorven voor onze zonden.
Opgestaan uit de dood.
En als wij bij Hem horen dan zijn wij daar ook doorheen gegaan.
Zijn dood was voor ons.
Wij hoeven niet meer te sterven vanwege Gods boosheid.
En als wij op Hem vertrouwen en verlangen met Hem te leven
dan kunnen wij ook staan in de kracht van de opstanding.

Jezus heeft iets heel nieuws gebracht.
En als wij bij Hem horen zijn we nieuwe mensen.
Wij horen bij Jezus en dus horen we in een andere wereld.
De wereld van liefde.
Van genade omdat je weet dat je Gods hulp nodig hebt
en het andere ook gunt door God geholpen te worden.
Omdat je ook ruimhartig durft te zijn voor anderen.
De wereld van schoonheid om dat Jezus de schepping weer nieuw wil maken.
De wereld van kracht waarmee het geweld en de sfeer van geweld en onrecht kunnen tegengaan.
Dat is een andere wereld dan de wereld die meestal om ons heen waarnemen.

De Bijbel noemt onze wereld “boven”.
Een beeld om aan te geven dat het de wereld van God is.
Niet altijd kunnen we dat goed waarnemen.
Vaak is die wereld nog verborgen.
Dat is duidelijk als we naar de wereld kijken.
Dat nieuwe dat Jezus kwam brengen is nog lang niet doorgebroken.

We proeven het ook vaak als we naar onszelf kijken.
Uw leven ligt met Christus verborgen in God.
Het is er, maar het is vaak nog verborgen.

Soms komt dat door de omstandigheden.
Deze wereld wacht nog op wat nieuws.
Jezus gaat terugkomen om alles nieuw te maken.
Als Hij terugkomt breekt het leven helemaal door.
Wat een wereld zal dat zijn:
Liefde
Vrede
Gerechtigheid.
Volledig begrip voor elkaar en elkaar helemaal kennen.
De schepping die juicht voor de Heer.

Dat is er nu nog niet helemaal.
We hebben een prachtige kern
vergeving en liefde
de kracht van de opstanding van Jezus.
En soms lukt het niet om het door te laten breken.

Maar het gaat gebeuren.
Wanneer Christus verschijnt
zult u samen met Hem in luister verschijnen.

Als Jezus deze wereld nieuw maakt zijn wij ook nieuwe mensen.
Dan zijn we weer helemaal zoals God ons

Wachten we dan rustig op die dag?

Geen sprake van.
Paulus spoort ons nu al aan om dat nieuwe leven te laten zien.
Het zal nooit helemaal lukken.
De omstandigheden werken tegen.
En wat erger is: we zijn zondaren.
Er blijft in ons een trek om ons eigen gang te gaan.
Mensen maken het werk van God heel vaak stuk.
Mensen maken hun eigen leven heel vaak stuk.

We hebben heel vaak de neiging
om net te doen alsof Jezus niet voor onze zonden is gestorven.
Alsof we niet de kracht hebben voor nieuw leven.

Maar we kunnen zoveel laten zien in deze wereld!

Paulus noemt twee voorbeelden in dit stukje (er volgen er later meer) waar hij helder aanwijzingen geeft voor een nieuw leven.

Laat het oude leven afsterven!
Als het gaat over seksualiteit en intimiteit.
Vroeger hebben jullie een verkeerde weg gevolgd.
Het leven van die mensen in Kolosse verdiende geen schoonheidsprijs.
Het ging er kennelijk ruig aan toe.

Waren het barbaren.
Nou, vast niet meer dan wij.
Ontucht, zedeloosheid, lage begeerten, hebzucht (in de zin van lust naar seksueel genot).
Wij leven in een wereld waar het slordig omgaan met lichamelijkheid en intimiteit heel gebruikelijk is.
De wereld draait er op.
Wat moeten die meiden toch op het podium bij het wielrennen?
Ik volg die sport eigenlijk niet,
dus wat ik zie op het journaal is alleen de prijsuitreiking.
Staan daar twee mooie vrouwen die niet hebben gefietst het beeld op te leuken.

Waar gaan onze grappen over op het werk?
Seks doet het altijd goed
Waar draaien films op?

En waarom is “second love” zo populair?

We leven in een wereld waarin seks onder tieners gewoon is.
Waar overspel een normale zaak is in de media
en waar je goed geld kunt verdienen met een site waar ontrouw wordt gestimuleerd.
Een wereld waar een homofiele burgemeester
die alom bekend is als de echtgenoot van die andere BNer
onbevangen zegt dat zijn ontrouw op internet een privé zaak is.
En na die onzin gewoon doorgaat in een publieke functie.

We leven in een wereld waarin trouw onder druk staat
en waar vooral jongeren bloot staan aan een voortdurende druk om vooral ruimdenkend te zijn.
Wat een eenzaamheid en onzekerheid is het.

Trouw en intimiteit losgemaakt van wat God wil.
En dus ontaard in iets waar mensen niet gelukkig van worden.
Ontaard in iets waar je steeds meer in vast komt te zitten.

We leven in een wereld waar dat oude aardse
zoals Paulus het noemt
volop aanwezig is.

Leg je oor maar te luisteren.
Paulus raakt nog een andere stuk van het leven aan.
Hoe ga je om met je woorden.
Woede, drift, schelden, bedriegen.

Je ziet het beeld voor je van een wereld die bol staat van slechte taal.
Verbaal geweld.
Wij leven in een wereld waar je eigenlijk alles moet kunnen zeggen.

Een politieman vertelde in een interview over de impact die al het schelden had op zijn leven.
Met loeiende sirene op weg om iemand naar zijn kind te brengen.
Dat kind lag te sterven na een ongeval.
Hij kreeg bericht dat het al te laat was.
Dan is de haast van zwaailicht en sirene niet mee nodig.
Dus stopte hij bij een stoplicht.
Werd vervolgens uitgescholden door een automobilist dat hij dus voor niets zo stoer had gedaan met zijn zwaailicht en sirene.
Een herkenbaar voorbeeld
dat laat zien dat we steeds meer willen zeggen.
En steeds meer durven zeggen.

Twee gebieden die Paulus aanwijst
waar het leven misloopt.
De schepping van God wordt onderuit gehaald.
Wat Hij mooi heeft gemaakt
wordt door mensen vernield.
En we lijden er onder.

Maar we hebben geweldige mogelijkheden er wat aan te doen.

Laat wat aards is afsterven.
We zijn nieuwe mensen.
We mogen op Jezus lijken.

In hoofdstuk 1 benoemt Paulus wat dat betekent.
Beeld van de Schepper.
Alles bestaat in Hem en door Hem.
En wij kunnen vernieuwd worden naar het beeld van de Schepper
zegt Paulus als hij oproept het oude weg te doen.

Leer Jezus steeds weer kennen en kijk naar je leven.
Dan herken je wat oud is.
En je gaat verlangen naar het nieuwe.
Richt je steeds op Hem
en weet dat Hij het nieuwe wil geven.

Het is niet nodig om mee te gaan in vernederende lust.
Als je merkt dat porno verslavend is
dan wil Jezus je zijn kracht geven om nieuwe wegen te vinden.

Je kan ook stoppen met ongepaste opmerkingen.
Je hoeft niet per se te lachen om grappen die vernederend zijn voor vrouwen.
Je kan ook gewoon eerlijk toegeven dat een vrouw mooi is
zonder te fluiten of grensoverschrijdende opmerkingen te maken.

Doe het nieuwe aan.
Denk eens goed na over de boosheid en de impuls om alles maar te zeggen.
Ga eens goed doordenken wat de boosheid betekent die zo makkelijk naar boven komt.
Het is niet nodig om alles maar te zeggen.

Wie Jezus volgt mag het verschil maken in deze wereld.
Een nieuwe wereld laten zien.
Nieuw leven.

Wij hebben een gemeenschap waar je meetelt als je niet meteen de schoonheidswedstrijd wint
en waar je gewoon jezelf kan zijn als op straat de mannen steeds maar naar je fluiten.

Wij hebben een gemeenschap
waar we ons bewust zijn van de kracht van woorden.
Want we leven met de Heer
die alles wat er is door het Woord heeft laten ontstaan.
En als wij Hem volgen delen we in die kracht
En dus gaan we zorgvuldig om met wat we zeggen.

Volgelingen van Jezus maken het verschil in deze wereld.
Wij ook?
Gewoon in het alledaagse leven?

Misschien niet altijd.
Vast niet altijd.
Daarom is het zo belangrijk om te weten op wie we kunnen vertrouwen.
Jezus die voor ons stief om ons nieuw te maken.
Hij kent al die momenten dat we op een oude manier reageren.
Hij kent onze verlangens de niet deugen.
Hij kent ons als we keihard op ons gezicht gaan.
Daarom is Hij tot het uiterste gegaan om ons te redden.
Dat is onze kracht.
Zijn kracht.
Niet onze netheid.
Niet ons fatsoen.
Niet onze ontwikkeling of onze morele kracht.
Als we daarop zouden vertrouwen zou alles bij het oude blijven.
Aards en plat.

Maar weet dat Jezus voor je gestorven is.
Ken die onwaarschijnlijke liefde van Hem die ons redding geeft die we niet verdienen.
En kijk zo om je heen in de wereld.
Handel zo in de wereld.

Bedenk dat je nieuw mag zijn.
Bedenk dat Jezus leeft en dat wij de kracht van zijn opstanding mogen aanwenden.
Je hoeft niet in een oud pak te blijven lopen waarmee je prima in een aardse wereld past.
Je mag nieuw worden.
Hij wil het.
Hij geeft zijn kracht.

Bid om te zien wat je nodig hebt.
En dan mag je het ontvangen.