De Petrakerk is lid van de Nederlands Gereformeerde Zendingsvereniging Nqutu. Deze vereniging is in november 2003 opgericht door de zendende kerken van Den Haag, Bunschoten-Spakenburg en Leerdam, samen met hun steunbiedende kerken. Het werkterrein is het Nqutu-district in de provincie Natal in Zuid-Afrika, waar een tweetal zendelingen samen met Zulu-predikanten en -evangelisten Gods Woord verkondigen.

Meer informatie over de NGZN: klik hier

Hiernaast steunt de Petrakerk ook stichting Sizanani (laten we elkaar helpen). Deze stichting focust zich vooral op:

  • Cursussen, opleiden van trainers, opzetten van (landbouw-)bedrijfjes – primair gericht op gemeenteleden;
  • De aidsvoorlichting en preventie, onder andere via scholen en buurtsamenkomsten voor alle bewoners;
  • Het verstrekken van studiebeurzen aan jonge gemeenteleden.
Meer informatie over stichting Sizanani: klik hier