Zondag na de ramp

Wat een verschrikkelijke tijd maken we mee. Op ons internetforum voor NGK predikanten gaat het gesprek over het aanpassen van de preek of niet. Ik houd me aan Kolossenzen 1, zoals ik had voorbereid. Maar het kan niet anders dan dat we in de dienst ook bij de ramp stil staan. Jezus is de eerstgeborene uit de doden, om in alles de eerste te zijn. Dan heeft juist in een zondige en gebroken wereld volle betekenis. De dood heeft niet het laatste woord.