Preek van hemelvaartsdag 2014. Jezus is Heer op aarde

Handelingen 1:8 29-05-2014 Hemelvaartsdag in de Wilhelminakerk. Het is nog maar de vraag of het ooit wat gaat worden met Europa. Wordt de kracht onderuit gehaald door de verkiezingen? Of juist sterker. Omdat processen steeds minder controleerbaar worden als je eigenlijk niet wilt meedoen. Ik weet niet zo goed wat...

Lees verder

Kinderen aan het avondmaal, volgende stappen.

In de achter ons liggende periode hebben we als gemeente doorgesproken over de toelating van kinderen aan het avondmaal. Op grond van de verschillende gespreksrondes heeft de kerkenraad besloten kinderen aan het avondmaal toe te laten. Nadat hierover nog verschillende individuele gesprekken zijn gevoerd is de tijd rijp om de...

Lees verder

God roept je!

Mattheus 9: 36 t/m 38. 11 mei 2014. Roepingzondag. Roeping? Het gaat niet zo goed met de toestroom van theologiestudenten. Kennelijk is het niet een erg aantrekkelijk vak. Kennelijk weten weinig zich geroepen. Het is ook een beetje kwetsbaar. Wanneer weet je dat je geroepen bent?

Lees verder