Jezus volgen in de zwarte Piet discussie Kolossenzen 3: 18 t/m 4:1 30 november 2014

Geschreven door Scriba Heemstede op . Geplaatst in Preken

Kolossenzen 3: 18 t/m 4:1 30-11-2014 eerste zondag van advent.

Lieve zusters,
Jullie hadden eeuwen geleden al in de kerkenraad moeten kunnen zitten.
En ik ben er van overtuigd dat als er meer vrouwen in de top van het bankwezen hadden gezeten dat het niet zo uit de hand was gelopen in de financiële wereld.
Ik ben daar diep van overtuigd.
Maar kan ik het wel zeggen na zo’n stuk uit de Bijbel?

We vinden hier een set regels die ons wat eigenaardig overkomt.
Die oproep aan de vrouwen wringt
en die aan de slaven lijkt wel helemaal een overblijfsel uit zeer oude tijden.
Het enige dat nog wat lijkt is de oproep aan de kinderen.

Het is een interessante opsomming van regels.
Je vindt dat vaker in het NT.
Het is eigenlijk een set van regels die in verschillende vormen op verschillende plaatsen wordt gebruikt.
Dergelijke lijsten vinden we ook in andere brieven in het NT.
Maar ook wel daarbuiten, in andere literatuur van die tijd.

En vaak schuurt het.
Vooral als het gaat om de rol van de vrouw.
Deze oproep past gewoon niet in onze tijd en cultuur.

Dus wat moeten we er mee?

Ik geloof dat het eigenaardige van deze set regels ons helpt.
Juist die aandacht voor de slaven geeft ons een manier om het geheel te lezen.
Waardoor we kunnen zien wat we er niet mee moeten.
Maar vooral om te leren wat we er wel mee moeten.
Want daar ligt de kracht van de Bijbel.
Dat we worden toegerust voor ons leven nu.
Ook door dit soort teksten.

Het gaat hier over drie verhoudingen:
Man/vrouw
Vader / kind
Heer/slaaf.

Ik wil de eerste twee even laten rusten.
Die opmerking over de verhouding Heer/slaaf is zo inzicht gevend dat ik daar op door wil.
Omdat het ons helpt om om te gaan met die tijdgebonden teksten.
En omdat het zo ontzettend actueel is.
De discussie over zwarte Piet is niet zomaar een PVV actualiteit.
Het gaat daar over belangrijke zaken.

1 Korinthe 13:13. 16 november 2014. Doopdienst Anna Karelse

Geschreven door Scriba Heemstede op . Geplaatst in Preken

1 Korinthe 13:13 Doop van Anna Karelse. 16-11-2014.

Wat is het mooi om een kindje te dopen.
Zoveel komt samen.
De verrukking van de ouders, die ook na een half jaar nog niet over is.
De blijdschap van de gemeenschap,
wat is het heerlijk om mee te maken: nieuw leven in ons midden.
En boven alles: de stem van God.
Zijn liefde voor Anna onderstreept en zichtbaar gemaakt.

Dankdag. Kolossenzen 3: 11 t/m 17 Dank de Vader door Jezus

Geschreven door Scriba Heemstede op . Geplaatst in Preken

Kolossenzen 3: 11 t/m 17. 02-11-2014.
Voorbereiding voor de dankdag voor gewas en arbeid.

Op de fiets van Heemstede naar Voorhout.
De schemering.
Prachtige lucht.
De huizen zien er gezellig uit, mensen komen thuis.
Ik geniet van de omgeving en de sfeer.
Op weg naar mijn goede huis waar het gezellig is en ik een goede maaltijd ga genieten.

Ik ben me bewust dat het niet vanzelfsprekend is.
Hoeveel ellende op deze wereld.
En wij zoveel ruimte om te leven.
We zien de omgeploegde akkers
en weten dat er weer brood en groenten zijn.
Wat een land!

Dank de Heer.

Kolossenzen 3 vs. 11 t/m 17 Lees als de Nieuwe Mens

Geschreven door Scriba Heemstede op . Geplaatst in Preken

Kolossenzen 3 vs 11 t/m 17. 19-10-2014

Wat maakt ons betere mensen?
Wij als volgelingen van Jezus
we doen het beter dan anderen in de wereld.
Want we mogen lijken op onze Heer
de Redder van de wereld.
Kijk eens terug naar de afgelopen week:
waarin heb je je nou onderscheiden van de rest van de wereld.
Ongelovige buren of ongelovige collega’s.
Waarin ben je beter geweest.
Vriendelijker, eerlijker, echter, zachtmoediger.
Dat zou te zien moeten zijn?
Zeker als we weten dat God ons heeft uitgekozen.
De Bijbel is daar duidelijk over.
Omdat God u heeft uitgekozen……

Dat voor te stellen voelt wat ongemakkelijk.
Maar waarom?

Word een nieuw mens! Kolossenzen 3 vers 1 tm 11.. 12 oktober 2014

Geschreven door Scriba Heemstede op . Geplaatst in Preken

Kolossenzen 3: 1 t/m 11. 12-10-2014.

De stem van “second love”.
Vriendelijk.
Aantrekkelijk.

Kan hard binnenkomen.
Als je niet zo lekker in je relatie zit.
Als het even saai is.
En dat kan het zomaar zijn.

Huwelijken zijn niet altijd alleen maar sprankelend.
Altijd het gevaar van sleur, of erger.
Daarom wil God ook dat we trouw beloven.
Als huwelijk een sprookje was waarin na het Jawoord nooit meer iets mis kan gaan
dan was de belofte van trouw niet nodig.
God wil dat we trouw beloven.
Het kan zomaar stuk lopen.

Bijvoorbeeld door zo’n aantrekkelijke stem.
Lijkt zo logisch.
Je kan je zomaar voorstellen dat het aantrekkelijk is.
Even een nieuwe impuls.
Mooie woorden die je hart kunnen vergiftigen.
Het lijkt mooi.
Maar er zit verrotting onder.
Een levenshouding waarvan je diep van binnen weet dat er niets goeds van komt.

Maar wij mogen op een heel andere manier in het leven staan.
Wij kennen Jezus.
Dan zijn we een ander soort mensen.
Nieuwe mensen zegt Paulus.
We hebben nieuw leven.

De rustdag is geweldig. 5 oktober 2014.

Geschreven door Scriba Heemstede op . Geplaatst in Preken

Kolossenzen 2: 16 t/m 3: 4. Markus 2: 23 t/m 28. 5 oktober 2014.

Een dochter van een dominee schreef een ingezonden:
“Ik wil mijn vader terug”.
Ze kende hem wel op vakantie als een leuke ontspannen man.
Maar het werk kost hem veel te veel.

Er wordt hard gewerkt in veel kerken.
Maar niet alleen door predikanten.
Velen van ons hebben drukke banen
en dan komt het werk in de kerk er ook nog eens bij.
Dat betekent toch regelmatig na een zware dag werken
ook in de avond op pad voor een vergadering of bezoek.

Dat kan teveel vragen.
Zijn we niet te druk allemaal?
Hoe gaan we er mee om.

Kolossenzen 2 vers 16. Laat niemand u iets voorschrijven…..28 september 2014

Geschreven door Scriba Heemstede op . Geplaatst in Preken

Kolossenzen 2: 16 t/m 23. 28-09-2014.

Leven volgens de tien geboden.
Voorbeeld van stel dat gedwongen het huwelijk in gaat.

Mijn gedachten:
Lastig want niet gepland?
Zijn jullie er wel aan toe?
Ook nog: het was duidelijk de intentie om een seks te hebben voor het huwelijk, anders pak je dat wel handiger aan.

De generatie boven mij:
“Wat vinden die ouders daar van”?
Op de toon van: “wat zullen de buren wel niet denken”.

Een voorbeeld van het gebod als knellende band.
Ging toch meer om fatsoen
dan inhoud van die geboden.

Preek van 31 augustus 2014. Kolossenzen 2 vs 8 t.m. 15

Geschreven door Scriba Heemstede op . Geplaatst in Preken

Kolossenzen 2: 8 t/m 15. 31-08-2014.

Franka Treur is verfilmd.
Bijzonder om te zien.
Waarom is dat boek zo populair?
Datzelfde vroeg ik me af over “Knielen op een bed violen”.
Waarom spreekt dat zo breed aan.
Schrijfstijl misschien?
Thema?

Misschien genieten mensen wel van het benauwde.
Om zich al lezend te vermaken over die achterlijke gelovigen
die hun eigen leven zo moeilijk maken.

Maar misschien heeft die sfeer ook wel een zekere aantrekkingskracht.
Dat hele serieuze kan wat met je doen.

Kolossenzen 2 vs 1 t.m. 7 Preek van 24 augustus 2014.

Geschreven door Scriba Heemstede op . Geplaatst in Preken

Kolossenzen 2: 1 t/m 7 24-08-2014.

De vakantietijd was heerlijk.
Ik heb volop genoten van een lange fietstocht.
Alle dagen buiten, veel in beweging.
Genieten van veel mooie natuur en een langzaam wisselende omgeving.
Ik heb het als een zegen ervaren.
Een periode van veel zegen in de afgelopen weken.
Van alles viel goed op zijn plek en ik kom verfrist, uitgerust en toegerust weer terug om aan het werk te gaan.
Dat je gewoon maar drie weken lang mag buiten spelen!

Toch had ik in mijn hart ook andere zaken.
Ik volgde weliswaar helemaal geen nieuws, maar ik weet er genoeg van om na te denken over wat er verder in de wereld aan de hand is.
Ik weet van mensen die op de vlucht zijn en die met heel wat minder comfort genoegen moeten nemen dan het weinig waar ik voor een paar weken voor gekozen had.
Ik weet van de hel die mensen aanrichten op deze aarde
zoals we dat deze week uitgebreid zagen in de onthoofding van een journalist.
Door een dappere strijder die niet zijn gezicht durfde tonen.
Maar zijn ware gezicht kennen we.
En wat een dreiging gaat er uit van het Ebolavirus.
Wat een verwoesting richt het al aan
en wat staat Afrika en wie weet zelfs Europa nog meer te wachten.

Als je dat binnenlaat, is dat buitenspelen dan verantwoord?