De kerk als veilige plaats

De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook in de kerk, binnen kerkelijke relaties, komt misbruik voor. Soms overduidelijk, soms heel subtiel. Door opmerkingen die over jouw grens gaan of een iets te nadrukkelijke hand op je schouder.
Voor de Petrakerk in Heemstede, de Wilhelminakerk en Fonteinkerk in Haarlem zijn onderstaande vertrouwenspersonen actief.

Zij zijn te benaderen voor problemen of vragen rond seksueel misbruik in kerkelijke relaties.
Daarnaast bieden zij een luisterend oor aan hen die vragen hebben over of mogelijk zelf het slachtoffer zijn van vormen van machtsmisbruik, conflicten of intimidatie tussen (groepen) personen binnen de gemeente. U kunt bij hen uw verhaal kwijt en samen zoeken naar de beste weg om te bewandelen.

U kunt de vertrouwenspersonen op de volgende manier bereiken:

  Marie Ouderkerken: 06 207 331 93 / [email protected]
  Sander van der Maarl: 06 426 221 14 / [email protected]
  Trudy Otten: 06 289 390 37 / [email protected]

Meldpunt Seksueel Misbruik in Kerkelijke Relaties (Het Meldpunt)

Ook bestaat de mogelijkheid een melding te doen bij Het Meldpunt.

Het Meldpunt is er in de eerste plaats voor slachtoffers van misbruik. Je kunt hier terecht als je informatie, ondersteuning, of advies nodig hebt.
Daarnaast geeft het Meldpunt advies aan kerken rond situaties van misbruik en spreekt hen aan op hun verantwoordelijkheid voor veiligheid in de kerk.

Neem (kan ook anoniem) contact op bij problemen of vragen rond seksueel misbruik in kerkelijke relaties.
Kijk op www.meldpuntmisbruik.nl
Mail naar [email protected]
Bel naar 06 81 08 01 17 (ma-vrij 09.00 – 17.00 uur)