De kerkenraad is het bestuur van de Petrakerk en bestaat uit mensen met verschillende functies. Dat zijn de predikant, bestuurlijke ouderlingen, een jeugdouderling en een diaken. De kerkelijk werker is vaste adviseur van de kerkenraad. De diaken stimuleert gemeenteleden anderen te helpen. Daarnaast zijn er pastoraal bezoekers die gesprekken voeren met ouderen en jongeren van onze gemeente over hun Christelijk geloof(sleven). De bestuurlijk ouderlingen hebben hoofdzakelijk een organisatorische taak, zodat de gemeente goed functioneert.

René Klein (Petrakerk)

Ad Reuijl

Vacant