Het Jeugdwerkteam

Het clubwerk wordt ondersteund door het JWT. Het JWT is er voor de clubleiding, zodat zij er niet alleen voor staan, maar hulp inroepen wanneer dat nodig is. Ook kan de clubleiding voor alle organisatorische en ondersteunende dingen bij het JWT terecht, zodat de leiding zelf alle tijd en energie in de clubs zelf kan steken. Daarnaast organiseert zij extra activiteiten, zoals het bowlen en schaatsen, en faciliteert ze de organisatie van het clubkamp. Naast organisatorische ondersteuning organiseert het JWT ook tweemaal per jaar een toerustingsavond voor de clubleiding.

Het JWT bestaat uit: Leon van Voornveld, David Schoorl, Astrid Prins, Ingrid Maljers en Hanne van Buren.

Ook de (waarnemend) jeugdouderling van de Wilhelminakerk, Frank Gjaltema, de jeugdouderling van de Petrakerk, Cindy Brandsma, en de jeugd- en gezinswerker van de Petrakerk, Paul Smit, schuiven aan bij de vergaderingen van het JWT.

Via de contactpagina is het mogelijk om contact op te nemen met het JWT.