Het voorgangersteam

Alex Boshuizen

Sinds 1990 werk ik als predikant, tot november 2012 was dat steeds full-time. Sinds 1 november 2012 ben ik in deeltijd gaan werken in de Nederlands Gereformeerde Kerk van Heemstede. Supervisie en coaching is voor mij een uitdagend extra naast het predikantswerk, vooral door de andere context en andere focus. Door de deeltijd aanstelling die nu heb krijg ik de gelegenheid om dit uitdagende extra meer uit te werken. Ik hoop zo het goede van twee werelden te combineren. Ik ben aangesteld als supervisor bij de predikantenopleiding van de Nederlands Gereformeerde Kerken. Daarnaast geef ik supervisie en coaching aan allerlei mensen in allerlei levenssituaties.

Pauly Rebel

Mijn naam is Pauly Rebel – van den Akker. Sinds 1 april 2009 werk ik in deeltijd (8 uur) voor het pastoraat in de Petrakerk als lid van het Voorganger Team (VT) dat momenteel uit Alex en mezelf bestaat. Samen met mijn man en 3 kinderen was ik toentertijd 10 jaar lid van de Petrakerk en zat ik sinds september 2006 als pastoraal ouderling in de kerkenraad.
Ik vind het (nog steeds) leuk, boeiend èn een voorrecht om met mensen van verschillende leeftijden in allerlei situaties van hun leven op te trekken, met hen in gesprek te zijn, naar hen te luisteren, naast hen te staan, hen te bemoedigen, voor hen te bidden. Kortom te zorgen voor hun ziel; wat de letterlijke betekenis is van pastoraat.
Níet omdat ik zo krachtig en sterk van mezelf ben in mijn leven of geloof maar doordat ik mijn hoop vestig op de hulp van God de Vader, doordat ik mijn verlossing verwacht van Jezus Zijn Zoon en om de leiding en inspiratie van de Heilige Geest blijf bidden.
Ik vind het ook belangrijk om het onderlinge gesprek over geloof en leven te stimuleren. Bijvoorbeeld door de week in groepjes van gemeenteleden die bij elkaar in de buurt (kunnen) wonen of zondags door gemeenteleden hun lievelingslied(eren) te laten aandragen voor de dienst en hen ín de dienst over die keuze iets te laten vertellen.
In het pastoraat werk ik heel nauw samen met Alex. Wij richten ons met name op bijzondere -, acute – of crisissituaties in het pastoraat. In de Petrakerk hebben wij ook gemeenteleden die als pastoraal bezoeker (PBer) zijn aangesteld. Zij verzorgen het ‘basis’pastoraat; elk gemeentelid heeft zo’n bezoeker. Het is mijn taak een en ander te coördineren, aan te sturen in het pastorale werk en het team van PBers te vertegenwoordigen in de kerkenraad.