Stichting Red een Kind zet zich in om kansen voor kinderen in Afrika en Azië te vergroten. Het is een christelijke organisatie die zich richt op ondersteuning en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Red een Kind werkt nauw samen met christelijke partnerorganisaties.

Red een Kind richt haar hulp niet alleen op een kind binnen een gezin, maar ook op de hele dorpsgemeenschap erom heen. In het dorp werken ze met lokale partnerorganisaties aan basisvoorzieningen als eten, onderwijs en gezondheidszorg. Om te kunnen werken aan structurele oplossingen voor armoede is er ook aandacht voor het verbeteren van de economische leefomstandigheden. Hierdoor kan een dorpsgemeenschap na een ondersteuning van ongeveer zeven jaar zelfstandig verder functioneren. Met onze bijdrage steunen we dus niet alleen enkele gezinnen, maar ook hun dorpsgemeenschappen.

Meer informatie kunt u vinden op www.redeenkind.nl, maar u kunt Red een Kind ook volgen via Facebook, Twitter en Youtube.

Steun

De Petrakerk sponsort op dit moment drie gezinnen: twee uit Rwanda en eind 2015 is hier een gezin uit Burundi bij gekomen.