Tijdens de diensten is er bijbelklas voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Er zijn twee groepen: één groep voor de kinderen uit groep 1 t/m 4 en één groep voor kinderen uit groep 5 t/m 8. We gebruiken de methode van Bijbelbasics. Vaak doen we een speciaal project met bijvoorbeeld Kerst of Pasen. Ook tijdens de diensten (voordat de kinderen vertrekken naar de bijbelklas) is er vaak een kindermoment. Zo proberen we de kinderen ook bij de dienst te betrekken.
Ongeveer 1 keer per maand is er een tienerbijeenkomst tijdens de kerkdienst.